Tuija Nykänen on vuoden Rafaela-henkilö

  • Tiedote
  • 7.8.2023 klo 14.19 (Muokattu: 7.8.2023 klo 14.37)

Hoitoisuusasiat ovat Seinäjoen keskussairaalan lasten neurologian osastolla sairaanhoitajana työskentelevälle Tuija Nykäselle tuttuakin tutumpia, sillä hän on jo toistakymmentä vuotta hoitanut oman työnsä ohella myös hoitoisuusyhdyshenkilön tehtäviä.  Ja mallikkaasti hän on tätä tehtävää hoitanutkin, sillä keväällä pidetyssä Rafaela-hoitoisuusseminaarissa hänet nimitettiin vuoden 2022 Rafaela-henkilöksi. Tunnustuksen myönsi FCG.

Tunnustus tuli Nykäselle yllätyksenä, vaikka asian jalkauttamiselle hän onkin antanut vuosien varrella paljon panostusta ja aikaansa. Valintaperusteissa todetaankin:

”Tuija Nykänen on toiminut ansiokkaasti hoitoisuusyhdyshenkilönä Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä vuodesta 2010 alkaen. Tuija on ohjannut, kouluttanut ja motivoinut henkilökuntaa ja esihenkilöitä mittarin käyttöön. Hän on huolehtinut hoitoisuusasioiden hoitamisesta sitoutuneesti ja motivoituneena tähän tehtävään.”


Tavoitteena laadukas hoitotyö ja riittävät resurssit

Suomessa kehitetty Rafaela-hoitoisuusluokitusjärjestelmä tuottaa tiedon asiakkaiden hoitoisuudesta, työhön käytetyistä henkilöresursseista sekä hoivatyön sisällöstä. Työkaluna luokittelussa on tietty mittari, jonka avulla hoitajat voivat luoda tietoa toteutuneesta hoidosta tai hoivasta. Oikein käytettynä tietoa voidaan hyödyntää esimiestyössä mm. henkilöstöresursoinnin suunnittelussa.

”Tavoitteena on, että annettaisiin laadukasta hoitotyötä ja että työn kuormitusta päästäisiin tasaamaan”, Nykänen kiteyttää.

Hoitoisuusluokitusjärjestelmä on käytössä Seinäjoen keskussairaalassa vuodeosastoilla, päivystysosastolla, poliklinikoilla ja se ollaan ottamassa käyttöön myöhemmin myös maakunnassa.

Nykäsen kiinnostus hoitoisuusasioita kohtaan heräsi, kun hän pääsi tekemään hoitoisuusluokitteluja työskennellessään Turun yliopistollisessa keskussairaalassa. Tarkemmin hän perehtyi asiaan Etelä-Pohjanmaan keskussairaalalle siirryttyään.

”Ymmärsin, että tavallaan näin voidaan vaikuttaa myös hoitamisen laatuun, koska mittarissa on osa-alueita, mitkä pitää potilaan hoitamisessakin ottaa huomioon. On tärkeää, että hoito on hyvää ja laadukasta ja siihen on riittävästi resurssia.”


Avainasemassa tuotetun tiedon hyödyntäminen

Nykänen muistuttaa, että järjestelmästä saatua tietoa pitää osata myös hyödyntää, ettei tuotettu tieto jää käyttämättä.

”Hyödyn saa, jos kaikki ammattiryhmät tekevät oman osuutensa. Tähän tarvitaan jatkuvaa hoitajien ja esimiesten koulutusta. ”

Erityisesti nuoria Nykänen haluaa kannustaa mukaan:

”Nuoret ihmiset vaan mukaan tähän, heillä on paljon annettavaa. Nuoret ovat myös valveutuneita ja haluavat tietää, mitä hyötyä mistäkin asiasta on ja se on mielestäni ihan oikein. Pitääkin kyseenalaistaa. On tärkeätä, että hoitoisuudesta saatu tieto tulee tiedoksi myös työntekijöille, kuinka siitä saatua tietoa on hyödynnetty tai tullaan hyödyntämään. ”

Omaa osaamistaan Nykänen pitää yllä mm. työpajoilla ja osallistumalla isompiin seminaareihin. Ajan tasalla pitää olla esimerkiksi mahdollisten päivitysten suhteen. Vaikka työ on mielekästä, saattaa se aika ajoin olla raskasta, sillä tällä hetkellä Nykänen on ainoa hoitoisuusjärjestelmään liittyviä asioita koordinoiva henkilö keskussairaalassa. Vapaa-ajalla perhe sekä koira vievät ajatuksia muualle ja pitävät jaksamista yllä.

Palvelua tai kokonaisuutta koskevat tiedotteet ja uutiset

Kun sairastun – mistä apua?

HyväEP-tiedotuslehti on julkaistu