Ruoka-aputoimijat verkostoituvat Etelä-Pohjanmaalla

  • Tiedote
  • 20.2.2024 klo 13.45

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue koordinoi alueellista ruoka-aputoimijoiden verkostoa. Alueelle myönnettiin yhteensä 65880 € valtionapua vuodelle 2024 ruoka-aputoimintaa toteuttavien järjestöjen ja järjestöpohjaisten seurakuntien ruoka-aputoiminnan järjestämiseen. Avustus myönnettiin vapaaehtoistyön tueksi kuten toimitilavuokriin, pakkaus-, matkustuskuluihin. Avustusta ei voi käyttää ruokaan. Valtionapu myönnettiin Varmistetaan ruoka-apu Etelä-Pohjanmaalla-hankkeelle, jota hallinnoi hyvinvointialue. Valtionavusta 10 % on mahdollisuus käyttää hankkeen hallinnoista syntyviin hyvinvointialueen kuluihin.

Hanketta toteuttaa alueella yhdeksän osatoteuttajajärjestöä: Alajärven vapaaseurakunta, Kauhajoen Adventtiseurakunta, Lakeuden Ruoka-apu ry, Soinin ruoka-apu ry, SPR Kurikan osasto, Uloskutsutut ry, ViaDia Härmänmaa, ViaDia Seinäjoki ja Life and Light ry.

Ruoka-avun tarve eteläpohjalaisilla on ruoka-aputoimijoiden mukaan kasvava ja samaan aikaan lahjoitetun ruoan määrä vähenee. Yhteisellä hankkeella voidaan tuoda ruoka-avun merkitystä paremmin yleiseen tietoisuuteen ja kannustaa mukaan ehkä yrityksiä tai ruokapalveluita, joissa hävikkiruokaa ei ole vielä hyödynnetty. Hankkeen tarkoitus on vahvistaa ruoka-aputoimijoiden keskinäistä yhteistyötä, jotta katvealueet tunnistettaisiin ja ruoka-apu varmistettaisiin niillekin alueille, joissa sitä ei tarpeesta huolimatta vielä ole. Tärkeää on ennaltaehkäistä ruoka-avun tarvetta ja tukea ruoka-apua tarvitsevia saamaan tietoa myös muista palveluista.

Hanke tekee yhteistyötä kansallisten ruoka-aputoimijoiden ja hankkeiden kanssa. Tärkeässä roolissa on muun muassa ruoka-apu.fi-palvelun käyttö. Ruoka-apujärjestöt ilmoittavat ruokajaostaan paitsi omien viestintäkanavien myös kansallisen ruoka-apu.fi-palvelun kautta.

Kunnat ovat nähneet ruoka-apuyhteistyön kehittämisen tärkeänä ja kaikki Etelä-Pohjanmaan 18 kuntaa hyväksyivät syksyllä hankesuunnitelmaa tehdessä aiesopimuksen. Kuntiin lähetetään hyvinvointialueelta aiesopimuksen korvaava yhteistyösopimus ja kuntia pyydetään nimeämään oma edustajansa alueelliseen verkostoon. Alueellinen ruoka-aputoimijoiden verkosto kokoontuu kaksi kertaa vuodessa. Verkoston on tarkoitus säilyä hankkeen päätyttyä ja siinä on osatoteuttajajärjestöjä laajempi eri järjestöjä ja organisaatioita kokoava edustus. Evankelisluterilainen seurakunta saa tukea kirkollisveron kautta ja on mukana verkostossa, vaikka osatoteuttajan roolissa ei hankkeessa olekaan. Myös hyvinvointialueen päättäjät ovat nähneet yhteistyön ja tarpeen ruoka-avulle merkityksellisenä.

Palvelua tai kokonaisuutta koskevat tiedotteet ja uutiset

Kurikan perhekeskus aloittaa uusissa tiloissa 1.8.2024

Kun sairastun – mistä apua?

HyväEP-tiedotuslehti on julkaistu