Palotarkastaja seisoo väestönsuojan ovella, ovessa väestönsuojan merkki.

Varautuminen ja valmiussuunnittelu

Varautumisessa on kyse ennakoinnista eli pyritään etukäteen valmistautumaan mahdollisesti eteen tuleviin kriiseihin ja häiriötilanteisiin, jotka saattavat häiritä organisaatioiden ja ihmisten arkea.

Varautuminen ja valmiussuunnittelu

Valtion viranomaisten ja liikelaitosten sekä kuntien lakisääteinen velvollisuus on varmistaa tehtäviensä mahdollisimman hyvä hoitaminen kaikissa turvallisuustilanteissa. Pelastuslaitos tukee alueensa kuntien valmiussuunnittelua ja neuvoo kuntalaisia omatoimisessa varautumisessa.

Omatoimisella varautumisella tarkoitetaan yksityisten ihmisten, yhteisöjen ja yritysten toimintaa, jolla pyritään onnettomuuksien ehkäisyyn ja valmistaudutaan toimimaan vaaratilanteissa.

Viranomaiset voivat tarvittaessa varoittaa väestöä uhkaavasta tai välittömästä vaarasta. Väestön varoittamiseen on Suomessa käytössä useampi menetelmä, kuten Yleisradion ja paikallisradioiden sekä televisiokanavien välittämät vaaratiedotteet, 112-sovellus sekä väestöhälyttimillä annettava yleinen vaaramerkki. 

Ajankohtaista

Kurikan perhekeskus aloittaa uusissa tiloissa 1.8.2024

Kun sairastun – mistä apua?

HyväEP-tiedotuslehti on julkaistu