Tukipisteet

Tukipisteet

Tukipiste tarjoaa tukea aikuisille mielenterveys- ja päihdekuntoutujille tai muille psykososiaalista neuvontaa tarvitseville asiakkaille. Tukipisteen tehtävänä on asiakkaan fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin tukeminen. Toiminnan tavoitteena on asiakkaan itsenäisen asumisen tukeminen kuntouttavalla työotteella. Tukimuotoina ovat yksilöllisesti suunnitellut kotikäynnit ja/tai ryhmätoiminnot.

Sinun on mahdollisuus saada apua ja ohjausta mieltä askarruttaviin asioihin ja toimintoihin. Toiminta koostuu arkipäivän askareiden harjoittelusta ja ohjauksesta, keskusteluista, yhteisöllisyydestä sekä viriketoiminnasta. Asiakkaasta huolehditaan luottamuksellisesti, ammatillisesti ja kokonaisvaltaisesti huomioiden asiakkaan omat toivomukset ja mielipide.