Ortopedia

Ortopedia

Ortopedian toimintayksikkö arvioi tuki- ja liikuntaelinten sairauksien leikkaushoidon tarvetta ja tarvittaessa suorittaa leikkaushoidon. Leikkaushoidon tarvetta arvioidaan kirurgian ja ortopedian poliklinikalla, sekä kiireellisissä tapauksissa yhteispäivystyksen kautta.

Leikkaushoidot tapahtuvat keskusleikkausyksikössä ja päiväkirurgisessa leikkausyksikössä, joihin kumpaankin saavutaan LEIKO-yksikön kautta. Pientoimenpiteitä suoritetaan myöskin kirurgian ja ortopedian poliklinikalla.

Tervetuloa meille hoitoon!

  • Ortopedian poliklinikka
  • A22 Ortopedian osasto
  • LEIKO-yksikkö

Ortopedian poliklinikka tarjoaa erikoissairaanhoidon avohoitopalveluita ortopedisille, traumatologisille ja käsikirurgisille potilaille. Poliklinikalle pääset ajanvarauksella, jonka saat lääkärin lähetteellä. Erikoislääkärimme arvioi lähetetietojen perusteella hoidon tarpeen ja kiireellisyyden sekä tekee alustavan hoitosuunnitelman.

Tavallisimmin potilaamme tulevat jalka-, käsi-, nivelrikko, tekonivel-, olkapää-, polvi- (tähystys), selkä- ja traumakirurgiselle (tapaturma) vastaanottokäynnille, kipsaukseen tai asiantuntijasairaanhoitajan vastaanotolle. Lääkäri-hoitaja työpari ja tarvittaessa asiantuntijasairaanhoitaja vastaanottaa potilaan. Usein tarvitaan myös laboratorio- ja röntgentutkimuksia. Monet poliklinikalle tulevat potilaat tarvitsevat leikkaushoitoa. Leikkauksen tai toimenpiteen jälkeen järjestämme kontrollit useimmiten ortopedian poliklinikalla.

Seinäjoen keskussairaala, D-osa, 0-kerros.

Suosittelemme saapumaan keskussairaalan pääoven C1 tai Y-talon pääoven Y7 kautta.

Joupin neuvola

Hallituskatu 20

Hoidamme ja tutkimme tuki- ja liikuntaelimistön sairauksia.
Keskitymme vaativaan elektiiviseen eli ennalta suunniteltuun ortopediaan. Hoidamme esimerkiksi lonkan tai polven tekonivel-, selkäleikkaus- ja päivystyksellisiä traumatologisia potilaita. Hoidamme myös käsi- ja jalkakirurgisia potilaita. Osastolle tulevia ovat muun muassa lonkka-, reisi-, lantio- ja rankamurtumapotilaat, yläraaja-, nilkka- ja jalkavammapotilaat sekä neurokirurgiset päivystyspotilaat.

Potilaat tulevat suunniteltuihin leikkauksiin pääsääntöisesti leikkausaamuna LEIKO-yksikön kautta. Osasto toimii tiiviissä yhteistyössä geriatrian poliklinikan kanssa kehittäen vanhusten hoitotyötä. A22 Ortopedian osastolla on 26 vuodepaikkaa ja A21 kirurgian osastolla kuusi vuodepaikkaa.

Seinäjoen keskussairaala, A-osa, 2. kerros.
Lähimmät pysäköintialueet ovat pääoven suunnalta P1 ja Y-talon suunnalta P11 ja P12.

Pyydämme ystävällisesti noudattamaan osaston vierailuaikaa: 13.00–19.00.

Joupin neuvola

Hallituskatu 20

Käsikirurgia on oma suppea erikoisalansa, joka keskittyy hoitamaan sairauksia käden, kyynärvarren ja kyynärpään alueella. Vaikeasti oireileva käsi haittaa merkittävästi ihmisen toimintakykyä ja hoito vaatii siksi erityistä ammattitaitoa. Tyypillisimpiä hoidettavia sairauksia ovat erilaiset hermojen puristustilat, nivelten kulumat ja monenlaiset vammat. Hoito on kokonaisvaltaista mukaan lukien kuntoutus ja leikkaushoito.

Arvioimme kiireettömät potilaat ortopedian poliklinikalla lähetteen perusteella. Järjestämme suurimman osan käden alueen kiireettömistä leikkauksista joko ortopedian poliklinikan tai päiväkirurgisen yksikön leikkaussaleissa. Suurin osa potilaista pääsee kotiutumaan jo leikkauspäivänä. Käden alueen leikkaushoidon teemme yleensä erilaisten puudutusten avulla.

Käsikirurgit ja ortopedit hoitavat käden vammoja. Murtumien, jännevammojen ja hermovammojen hoito vaativat kirurgilta kokemusta parhaan lopputuloksen saamiseksi. Voimme yleensä järjestää käden vammojen leikkaushoidon ilman välitöntä kiirettä. Yhteispäivystyksessä annetun ensihoidon jälkeen potilas voi yleensä kotiutua odottamaan leikkausta. Suurin osa käden vammoista pystytään hoitamaan päiväkirurgisessa leikkausyksikössä.

Leikkaushoidon merkitys on vain osa käden toiminnan parantamisesta. Monesti potilas tarvitsee myös kuntoutusta toimintaterapeutin ohjeistamana. Kuntoutuksen apuna käytämme erilaisia terapiamuotoja ja tukilastoja.

Välitöntä leikkaushoitoa vaativat käsivammat, kuten käden osien tapaturmaiset irtoamiset, hoidamme yhteistyönä Tampereen yliopistollisen sairaalan kanssa. Myös lasten vaikeiden synnynnäisten käsiepämuodostumien hoidossa teemme yhteistyötä.

Joupin neuvola

Hallituskatu 20

Tekonivelhoitaja on potilaan ohjaukseen ja leikkauskelpoisuuden arviointiin koulutettu asiantuntijasairaanhoitaja, joka:

  • neuvoo potilasta ja hänen läheisiään,
  • tukee ja ohjaa potilasta tekonivelleikkaukseen valmistautumisessa ja
  • arvioi potilaan leikkauskelpoisuuden.
Joupin neuvola

Hallituskatu 20

Traumatologia on ortopedian osa-alue, johon kuuluu äkillisesti vammautuneiden potilaiden diagnosointi ja hoito. Vastaamme Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella loukkaantuneista potilaista, joille tarjoamme kiireellistä tai päivystyksellistä hoitoa. Vuosittain suoritamme noin 900 ortopedista ja käsikirurgista päivystysleikkausta, joista tyypillisimpiä ovat nilkka-, ranne- ja lonkkamurtumat.

Vaikeasti vammautuneet monivammapotilaat hoidamme yhteistyössä eri kirurgian alojen erikoislääkäreiden kanssa (esimerkiksi vatsaelin-, rinta-, verisuoni- ja plastiikkakirurgia). Äkillisesti vammautuneet potilaat, jotka tarvitsevat päivystyksellistä neurokirurgista leikkausta, hoidetaan Tampereen yliopistollisessa sairaalassa.

Leikkaushoidon lisäksi koordinoimme ja seuraamme ei-leikattavien murtumien ja jännevammojen hoitoa. Näihin kuuluvat esimerkiksi raajojen venähdysvammat tai ulkoisella tuella, kuten lastalla tai kipsillä totutettavat hoidot.Suurin osa traumatologisista potilaista tulee meille päivystyspoliklinikan kautta. Vamman laadusta ja hoidon kiireellisyydestä riippuen potilaat siirtyvät leikkausvalmisteluiden jälkeen kotiin, A22 Ortopedian osastolle tai suoraan leikkaussaliin. Kotona leikkausta odottavat potilaat saapuvat tyypillisesti leikkauspäivän aamuna ravinnotta sairaalaan. Alle 16-vuotiaat potilaat tulevat meille  lasten ja nuorten osaston kautta.

Tavoitteemme on palauttaa potilaan toimintakyky vammaa edeltäneelle tasolle. Fysioterapeutti aloittaa traumatologisen potilaan kuntoutuksen jo osastohoidon aikana. Kotiutuessaan jokainen potilas saa yksilöidyn kuntoutussuunnitelman ja seuraavat kontrollikäyntiajat ortopedian poliklinikalle.

Olemme edelläkävijöitä lonkkamurtumapotilaiden hoidon koordinoinnissa ja toteuttamisessa. Vuosittain hoidamme noin 270 lonkkamurtumapotilasta. Yhteistyössä geriatrien kanssa perustimme ensimmäisten joukossa Suomessa ortogeriatrisen toimintamallin vuonna 2007. Tavoitteemme on tarjota moniammatillisella tiimillä paras mahdollinen hoitopolku lonkkamurtumapotilaille aina päivystyspoliklinikalta kotiutumiseen asti.

Joupin neuvola

Hallituskatu 20

Yhteystiedot

Toimipisteet

Puhelinnumerot

Ortopedian osaston hoitajien puhelinasiointi

Vuodeosastohoitoon liittyvät asiat. Potilaan vointiin ja hoitoon liittyvät tiedustelut pyydämme soittamaan klo 12.00 jälkeen.

Puhelin

Ortopedian poliklinikka, hoidonsuunnittelija

Ortopedian poliklinikan leikkausaikaan ja leikkaukseen valmistautumiseen liittyvät asiat

Puhelin

Soittoajat

ma 08:30-11:30
ti 08:30-11:30
ke 08:30-11:30
to 08:30-11:30
pe 08:30-11:30

Ortopedian poliklinikka, sairaanhoitajan puhelinasiointi

Ortopedian poliklinikan vastaanottoon, hoitoon ja tutkimuksin liittyvät asiat

Puhelin

Soittoajat

ma 08:30-11:30
ti 08:30-11:30
ke 08:30-11:30
to 08:30-11:30
pe 08:30-11:30

Ortopedian poliklinikka, sihteeri

Ortopedian poliklinikka-aikaan ja lähetteeseen liittyvät asiat

Puhelin

Soittoajat

ma 08:30-11:30
ti 08:30-11:30
ke 08:30-11:30
to 08:30-11:30
pe 08:30-11:30

Sähköinen asiointi

Lähetä vastaanottoa varten tarvittavat esitiedot sähköisesti

Sähköinen esitietolomake vastaanottoa varten, Hyvis

Ajankohtaista

Kurikan perhekeskus aloittaa uusissa tiloissa 1.8.2024

Kun sairastun – mistä apua?

HyväEP-tiedotuslehti on julkaistu