Kaksi henkilöä pitelevät kädestä toisiaan osoittaen tukea.

Kotona asumisen tuki

Kotona asumisen tuen avulla pyritään vahvistamaan ja ylläpitämään asiakkaan toimintakykyä kotona siten, että asiakas kykenee selviytymään arjen toiminnoista mahdollisimman pitkään itsenäisesti.

Kotona asumisen tuki

Kotona asumisen tuki on osa asumispalveluiden kokonaisuutta. Tavoitteena on kotiin vietävän tuen avulla ja ohjauksella ehkäistä syrjäytymistä, asunnon menettämistä, psykiatrian osastojaksoja sekä (muita) asumispalveluiden tarvetta. Toiminta-ajatus on, että asioita tehdään yhdessä asiakkaan kanssa, ei asiakkaan puolesta. Asiakasta ohjataan, kannustetaan ja motivoidaan omatoimisuuteen. Kotona asumisen tuki arvioidaan ja sovitetaan asiakkaan tarpeita vastaavasti. Jos koet tarvitsevasi tukea kotona asumiseen, keskustele asiasta oman työntekijäsi kanssa.