SOTE-tilannekeskus

Miten

SoTe-tilannekeskuksesta koordinoidaan kotiin vietäviä palveluita kuten ensihoidon, kotihoidon, alue-ensihoitajien, sosiaali- ja kriisipäivystyksen sekä turva-auttajien toimintaa. Toiminnalle on luotu sellaiset rakenteet ja toimintamallit, jotka mahdollistavat nykyistä turvallisemman sekä asiakaslähtöisemmän kotona asumisen ja siellä pärjäämisen. Koordinointi ennakoimattomissa tilanteissa, vähentää ammattilaisten päällekkäistä toimintaa ja monimuotoistaa asiakaslähtöisiä kotiin vietäviä palveluita. SoTe-tilannekeskus-projektissa on suunniteltu ja luotu mahdollisuuksia lisätä näitä vaihtoehtoisia tapoja viedä apu/hoito asiakkaan luokse.  Myös sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten yhteistyö sekä osaaminen ovat vahvistuneet. SoTe-tilannekeskuksen pilotointi aloitettiin Seinäjoen eteläisen kotihoidon asiakkaiden osalta 17.11.2021. Tammikuun väliarvioinnin pohjalta ratkaistaan pilotoinnin laajentuminen Seinäjoen alueella.

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri hallinnoi toiminnan kehittämistä vuoden 2021 aikana.  SoTe-tike toimintamallia pilotoidaan ensin Seinäjoella.  SoTe-tike liittyi 1.1.2022 mukaan Tulevaisuuden sote-keskus hankkeeseen ja STM:n hyväksymän suunnitelman mukaan toimintaa lähdetään laajentamaan vaiheittain hyvinvointialueelle. SoTe-tike linkittyy tiiviisti meneillään oleviin hyvinvointialueen valmisteluihin sekä alueella oleviin muihin hankkeisiin.

Miksi

SoTe-tilannekeskus määriteltiin yhdeksi painopisteeksi Seinäjoen kaupungin ja Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin yhteistyöryhmän toimesta. Toiminnan kehittämisellä on haettu asiakaslähtöisyyttä, inhimillisyyttä, mutta myös kustannusvaikuttavuutta. Toiminnan tavoitteena on, että asiakas/kuntalainen saa ammattilaisen tekemän hoidon tarpeen arvioinnin kautta oikeaa apua oikeaan aikaan oikeassa paikassa. Pilotista saadut kokemukset ja tulokset puoltavat toiminnan laajentamista.