Omasuuntima-palvelu

Omasuuntima on sähköinen kysymyksiin perustuva palvelu, jota sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas ja ammattilainen käyttävät yhdessä yhteisessä tapaamisessa tai vastaanotolla. Asiakkaalle ja ammattilaiselle on omat kysymykset: asiakas arvioi omia voimavarojaan ja tilannettaan, ammattilainen arvioi asiakkaan tilanteen haasteellisuutta. Kysymykset koskevat asiakkaan hoitoa, kuntoutusta tai terveys- ja hyvinvointiriskiä sekä arjessa pärjäämistä.

Omasuuntiman kysymykset auttavat asiakasta ymmärtämään omaa tilannettaan. Ammattilaiselle vastaukset tuovat apua asiakkaan yksilölliseen kohtaamiseen voimaannuttavalla tavalla. Omasuuntima ohjaa asiakasta ja ammattilaista valitsemaan asiakkaalle sopivimman polun palveluineen. Omasuuntima-palvelu on käytössä sovituissa toimipisteissä, sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa.

Omasuuntiman asiakkuuksia ovat omatoimi-, yhteisö-, yhteistyö- ja verkostoasiakkuus. Menetelmän avulla asiakas ja ammattilainen suunnittelevat yhdessä hoidon järjestelyt, kuten esimerkiksi yhteydenpitokeinot, ja omahoidon tuen.

Omasuuntima on kokeilussa Etelä-Pohjanmaalla

Omasuuntima-palvelu on kokeilussa Etelä-Pohjanmaalla sosiaalihuollon palveluissa Suupohjan alueella sekä terveydenhuollon vastaanottopalveluissa Seinäjoella ja Järvi-Pohjanmaalla.

Kokeilun tarkoituksena on:

  • Omasuuntima-palvelun kokeileminen asiakastyössä
  • Koota asiakkaiden ja ammattialaisten kokemuksia omasuuntimasta
  • Kirkastaa, minkälaisissa tilanteissa omasuuntimaa kannattaisi käyttää
  • Omasuuntiman käyttöönoton edistäminen Etelä-Pohjanmaalla sekä jatkosuunnitelman tekeminen palvelun käyttöönotosta alueellamme

Ota yhteyttä ja kysy lisää:

Jaana Nyström
jaana.nystrom@hyvaep.fi 
050 439 9477

Anna Nurmela
anna.nurmela@hyvaep.fi
050 5940273

Muualla verkossa

Suuntima-palvelu on kehitetty Kurkiaura-hankkeessa. Palvelun on tuottanut Hämeenmaan Sydänpiiri ja sitä ylläpitää Pirkanmaan sairaanhoitopiirin perusterveydenhuollon yksikkö.

Linkki Suuntima-palveluun

Asiakasesite Suuntima-palvelusta

Omasuuntima-palvelun tietosuojaseloste