Lastensuojelun kehittäminen

Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeessa kehitetään perhehoitoa ja laitosmuotoista sijaishuoltoa sekä tehostetun perhetyön toimintakäytäntöjä. Lisäksi Tulevaisuuden sote-keskus -hanke koordinoi lastensuojelun systeemistä toimintamallia.

Lastensuojelun asiantuntijaryhmä Etelä-Pohjanmaalla

Lastensuojelulain 14§ mukainen hyvinvointialueen asiantuntijaryhmä käynnistettiin kokeiluna marraskuussa 2021 Tulevaisuuden Sote-keskus -hankkeen ja MONNI-hankkeen yhteistyönä. Asiantuntijaryhmän kokeilua, koordinointia ja juurruttamista jatketaan Tulevaisuuden Sote-keskus -hankkeesta vuoden 2023 loppuun saakka. Lastensuojelun sosiaalityöntekijä voi varata ajan asiantuntijaryhmään koordinaattori Petta Porkolta p. 040 776 8121 tai petta.porko@hyvaep.fi.

Lastensuojelulain mukainen moniammatillinen asiantuntijaryhmä tarjoaa konsultaatiotukea lastensuojelun sosiaalityölle kompleksissa asiakastilanteissa kerran kuussa. Ryhmä toimii systeemisen ajatteluun nojaten, ja ryhmässä hyödynnetään systeemistä hypoteesityöskentelyä.

Lastensuojelun systeeminen toimintamalli

Tulevaisuuden Sote-keskus -hanke tukee systeemisen toimintamallin juurruttamista lastensuojeluun hyvinvointialueella. Alueelta on ollut työntekijöitä kouluttautumassa THL:n Syty-kouluttajakoulutuksessa. Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueella työskenteleekin nyt useita SyTy-kouluttajia.

Tulevaisuuden Sote-keskus -hankkeen asiantuntija koordinoi alueen systeemisiä koulutuksia ja täydennyskoulutuksia sekä organisoi SyTy-kahveja, joissa systeemistä ajattelua kirkastetaan jo koulutetuille ammattilaisille.

Kehittämistyössä tuetaan syty-tiimien toimijoiden (perheterapeutit, konsultoivat sosiaalityöntekijät) verkostoitumista sekä edistetään SyTy ohjausryhmän perustamista Etelä-Pohjanmaalle. Tulevaisuuden Sote-keskus -hankkeessa levitetään systeemistä ajattelua lapsiperhepalveluihin.

OMA TIIMI toimintamalli

Tulevaisuuden sote-keskus edistää MONNI-hankkeessa kehitettyä OMA TIIMI toimintamallin leviämistä ja juurtumista hyvinvointialueelle. OMA TIIMI muodostetaan lastensuojelun sijaishuollossa asuvalle lapselle, joka on asiakkaana myös lasten-/nuorisopsykiatrialla. Tarkoituksena on vahvistaa lapsen osallisuutta omassa asiassaan sekä monialaista yhteistä tekemistä.

Lapsikohtainen valvonta

Erikoissosiaalityön opintoihin Susanna Jokela työstää Etelä-Pohjanmaalle perhehoidon lapsikohtaisen valvonnan mallinnuksen. Tulevaisuuden sote-keskus -hanke on mukana kehittämisessä.

Lastensuojelun asiantuntijaryhmä Etelä-Pohjanmaalla

Lisätietoja:

Petta Porko
040 776 8121
petta.porko@hyvaep.fi