Lastensuojelun kehittäminen

Tulevaisuuden sote-keskus hankkeessa kehitetään perhehoitoa ja laitosmuotoista sijaishuoltoa sekä tehostetun perhetyön toimintakäytäntöjä. Lisäksi Tulevaisuuden sote-keskus hanke koordinoi lastensuojelun systeemistä toimintamallia.

Lastensuojelun asiantuntijaryhmä Etelä-Pohjanmaalla

Lastensuojelulain 14§ mukainen hyvinvointialueen asiantuntijaryhmä käynnistettiin kokeiluna marraskuussa 2021 Tulevaisuuden Sote-keskus hankkeen ja MONNI-hankkeen yhteistyönä. Asiantuntijaryhmän kokeilua, koordinointia ja juurruttamista jatketaan Tulevaisuuden Sote-keskus hankkeessa vuoden 2022 loppuun.

Lastensuojelulain mukainen moniammatillinen asiantuntijaryhmä tarjoaa konsultaatiotukea lastensuojelun sosiaalityölle kompleksissa asiakastilanteissa kerran kuussa. Ryhmä toimii systeemisen ajatteluun nojaten, ja ryhmässä hyödynnetään systeemistä hypoteesityöskentelyä.

Lastensuojelun systeeminen toimintamalli

Tulevaisuuden Sote-keskus -hanke tukee systeemisen toimintamallin juurruttamista lastensuojeluun hyvinvointialueella, alueelta on kolme työntekijää kouluttautumassa THL:n Syty-kouluttajakoulutuksessa. Tulevaisuuden Sote-keskus -hankkeen asiantuntija koordinoi alueen systeemisiä koulutuksia ja täydennyskoulutuksia sekä organisoi SyTy-kahveja, joissa systeemistä ajattelua kirkastetaan jo koulutetuille ammattilaisille.

Kehittämistyössä tuetaan syty-tiimien toimijoiden (perheterapeutit, konsultoivat sosiaalityöntekijät) verkostoitumista sekä edistetään SyTy ohjausryhmän perustamista Etelä-Pohjanmaalle. Tulevaisuuden Sote-keskus -hankkeessa levitetään systeemistä ajattelua lapsiperhepalveluihin.

OMA TIIMI toimintamalli

Tulevaisuuden sote-keskus edistää MONNI-hankkeessa kehitettyä OMA TIIMI toimintamallin leviämistä ja juurtumista hyvinvointialueelle. OMA TIIMI muodostetaan lastensuojelun sijaishuollossa asuvalle lapselle, joka on asiakkaana myös lasten-/ nuorisopsykiatrialla. Tarkoituksena on vahvistaa lapsen osallisuutta omassa asiassaan sekä monialaista yhteistä tekemistä.

Lapsikohtainen valvonta

Erikoissosiaalityön opintoihin Susanna Jokela työstää Etelä-Pohjanmaalle perhehoidon lapsikohtaisen valvonnan mallinnuksen. Tulevaisuuden sote-keskus hanke on mukana kehittämisessä.

Lastensuojelun asiantuntijaryhmä Etelä-Pohjanmaalla

Lisätietoja:

Petta Porko
040 776 8121
petta.porko@hyvaep.fi