Lasten, nuorten ja perheiden mielenterveys- ja päihdetyö

Lasten ja nuorten mielenterveys- ja päihdepalveluiden painopistettä siirretään erityistason, erikoissairaanhoidon ja korjaavista palveluista perustasolle, varhaiseen tukeen ja matalan kynnyksen palveluihin. Etelä-Pohjanmaalla on vaihtelevasti tarjolla näitä palveluita lapsille ja nuorille. Osittain niitä ei ole lainkaan. Tätä vajetta Tulevaisuuden Sote-keskus -hanke korjaa mm. luomalla lapsille ja nuorille omat päihdepalvelut koko alueelle.

Tärkeää on myös vahvistaa syrjäytymistä ehkäiseviä ja terveyttä edistäviä toimintoja esimerkiksi huomioimalla kohdennetut liikuntaryhmät ja harrastustoiminta seuratoimintojen ulkopuolella oleville lapsille ja nuorille. Lisäksi yhtenäistetään perhekeskusverkostoa ja kohtaamispaikkoja ottamalla laajasti järjestöt mukaan, erityisryhmiä unohtamatta. Kiinnitetään tähän työhön mm. Ohjaamo-toiminta ja poikkihallinnollisesti tehtävä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työ, jotta syntyy yhtenäinen HYTE-koordinaatio. Tähän liittyy myös lapsiperheiden kohtaamispaikkatoiminnan organisointi, mallintaminen ja vakiinnuttaminen osaksi perhekeskustoimintaa.

Tulevaisuuden Sote-keskus -hankkeen avustuksella koulutetaan lisää ammattilaisia psykososiaalisten menetelmien käyttöön lasten, nuorten ja perheiden kanssa mm. tarjoamalla Ihmeelliset vuodet ryhmänohjaajien koulutusta sekä osallistumalla nuorten varhaisen masennuksen eli IPC menetelmän levittämiseen.  Yhteistyössä Tays-yhteistyöalueen kanssa aloitetaan muiden psykososiaalisten menetelmien, kuten CoolKids-menetelmän, koulutukset alueen eri toimijoille. Tulevaisuuden Sote-keskus -hankkeen toimesta käynnistetään kasvatus- ja perheneuvoloiden työntekijöille Käynti Kerrallaan -terapiamenetelmän koulutukset kevään 2022 aikana. Mielenterveys- ja päihdetyöhön aloitetaan pilotointi akuuttityön tekemiseen Seinäjoen, Ilmajoen ja Lapuan alueella. Akuuttityö kohdentuu ensi vaiheessa alle 18-vuotiaisiin ja palvelu tulee olemaan saatavilla perustason palveluissa, nuorten kohtaamispaikoissa sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa.

Lisätietoja:

Toni Ranta
toni.ranta@hyvaep.fi
050 433 0901