PEPP-koulutus

PEPP – ehkäisevän päihdetyön koulutus toteutettiin syksyn 2021 aikana 5.–6. luokan opettajille ja muulle henkilökunnalle Etelä-Pohjanmaalla. Koulutuksen tavoitteena oli antaa 5.-ja 6.luokan opettajille sekä muulle henkilökunnalle tietoa ja työkaluja ehkäisevästä päihdetyöstä koulussa. 5. ja 6. luokat valittiin siksi että tutkimukset osoittavat jo tämän ikäryhmän lasten olevan tietoisia ja kiinnostuneita päihteistä kuin myös ennaltaehkäisevää päihdetyötä on mahdollista toteuttaa kouluissa.

PEPP on ehkäisevän päihdetyön nettisivusto (nettiportaali), jonka omistaa Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik. Sivustolta löytyy ehkäisevän päihdetyön materiaalia mm. koulujen käyttöön. Kaikki materiaali on julkaistu osoitteessa www.pepp.fi.

Koulutuksen toteuttivat:

  • Miia Hietaniemi, aluekoordinaattori, EHYT ry
  • Anne Salovaara-Kero, toiminnanjohtaja, Pohjanmaan kriisikeskus Valo ry
  • Mari Vuorenmäki, hanketyöntekijä, Tulevaisuuden sote-keskus-hanke Etelä-Pohjanmaa
  • Reetta-Maija Luhta, ehkäisevän päihdetyön asiantuntija, Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin Perusterveydenhuollon ja terveyden edistämisen toimintayksikkö Aksila
  • Kuntien Ehkäisevän päihdetyön yhdyshenkilöt kultakin alueelta

Linkki koulutukseen ja sen tuloksiin löytyy Innokylästä, linkki aukeaa Innokylän sivuille.

Lisätietoja:

Mari Vuorenmäki
050 599 1259
mari.vuorenmaki@hyvaep.fi