Ennaltaehkäisevä toiminta

Valinnat, joita teemme päivittäin, vaikuttavat tulevaisuuden ratkaisuihin.

Yhteisellä ennakoinnilla voidaan vaikuttaa ratkaisevasti erilaisissa elämäntilanteissa olevien ihmisten hyvinvointiin. Tiedämme tutkitun tiedon ja kokemustiedon perusteella monia tekijöitä, joihin pureutumalla ”ennen kuin” -toiminta on merkityksellisempää ja kustannustehokkaampaa kuin ”sitten kun” -toiminta.

Ennaltaehkäisevät palvelut
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Lasten ja nuorten maakunnallinen hyvinvointisuunnitelma
PEPP-koulutus