Sosiaali- ja potilasasiamies

Potilasasiamies

Laki potilaan asemasta ja oikeuksista edellyttää, että jokaisessa terveydenhuollon toimintayksikössä on nimetty potilasasiamies.

Potilasasiamiehen tehtävänä on:

 1. neuvoa potilaita lain soveltamiseen liittyvissä asioissa;
 2. neuvoa ja tarvittaessa avustaa potilasta potilaan oikeuksiin liittyvissä asioissa
 3. tiedottaa potilaan oikeuksista ja
 4. toimia muutenkin potilaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi.

Potilasasiamieheen voi ottaa yhteyttä, jos asia koskee esimerkiksi:

 • hoitoon pääsyä tai joutumista
 • ongelmia tiedonsaannissa
 • potilasasiakirjassa olevan tiedon korjaamista
 • epäilyä potilas- tai lääkevahingosta
 • rekisteritietojen tarkastusta
 • tietosuojaa
 • tyytymättömyyttä hoitoon tai kohteluun.

Voit lähettää sähköisen yhteydenottopyynnön potilasasiamiehelle Hyvis-palvelussa. Voit soittaa potilasasiamiehelle alla mainittuina puhelinaikoina. Käynnistä tulee sopia etukäteen potilasasiamiehen kanssa. Potilasasiamiehen palvelut ovat luottamuksellisia ja maksuttomia.

Potilasasiamiesten yhteystiedot

Elina Puputti
Potilasasiamies, YTM

Marjo-Riitta Kujala
Potilasasiamies, YTM

 

Puhelinajat: Maanantaisin klo 12.30–13.30 sekä tiistaisin, torstaisin ja perjantaisin klo 8.30–10, puh. 06 415 4111 (vaihde).

Sosiaaliasiamies

Sosiaaliasiamiehen tehtävänä on sosiaalihuoltoon ja varhaiskasvatukseen liittyvissä asioissa:

 • neuvoa asiakkaita sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain soveltamiseen liittyvissä asioissa
 • avustaa asiakasta muistutuksen tekemisessä
 • tiedottaa asiakkaan oikeuksista
 • toimia muutenkin asiakkaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi
 • seurata asiakkaiden oikeuksien ja aseman kehitystä ja antaa siitä selvitys vuosittain hyvinvointialueelle

Sosiaaliasiamieheen voi ottaa yhteyttä, jos asia koskee esim.:

 • tyytymättömyyttä palvelun tai kohtelun laatuun
 • tyytymättömyyttä saatuun päätökseen
 • ongelmia tiedonsaannissa
 • rekisteritietojen tarkastusta
 • asiakasasiakirjassa olevan tiedon korjaamista

Voit lähettää sähköisen yhteydenottopyynnön sosiaaliasiamiehelle Hyvis-palvelussa. Sosiaaliasiamiehen palvelut ovat luottamuksellisia ja maksuttomia.

Sosiaaliasiamiehen yhteystiedot

Taina Holappa
Sosiaaliasiamies, YTM
Puh. 040 8302020

Puhelinajat ovat ma-to klo 9–11. Puhelinnumerossa on käytössä vastaaja, johon voit jättää soittopyynnön takaisinsoittoa varten. Käynnistä tulee sopia etukäteen sosiaaliasiamiehen kanssa.