Sosiaali- ja potilasasiamies

Laki potilaan asemasta ja oikeuksista edellyttää, että jokaisessa terveydenhuollon toimintayksikössä on nimetty potilasasiamies.

Potilasasiamiehen tehtävänä on:

 1. neuvoa potilaita lain soveltamiseen liittyvissä asioissa;
 2. neuvoa ja tarvittaessa avustaa potilasta potilaan oikeuksiin liittyvissä asioissa
 3. tiedottaa potilaan oikeuksista ja
 4. toimia muutenkin potilaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi.

Potilasasiamieheen voi ottaa yhteyttä, jos asia koskee esimerkiksi:

 • hoitoon pääsyä tai joutumista
 • ongelmia tiedonsaannissa
 • potilasasiakirjassa olevan tiedon korjaamista
 • epäilyä potilas- tai lääkevahingosta
 • rekisteritietojen tarkastusta
 • tietosuojaa
 • tyytymättömyyttä hoitoon tai kohteluun.

Voit lähettää sähköisen yhteydenottopyynnön potilasasiamiehelle Hyvis-palvelussa. Voit soittaa potilasasiamiehelle alla mainittuina puhelinaikoina. Käynnistä tulee sopia etukäteen potilasasiamiehen kanssa. Potilasasiamiehen palvelut ovat luottamuksellisia ja maksuttomia.

Potilasasiamiesten yhteystiedot

Elina Puputti

Potilasasiamies, YTM

Marjo-Riitta Kujala

Potilasasiamies, YTM

 

Puhelinajat: Maanantaisin klo 12.30–13.30 sekä tiistaisin, torstaisin ja perjantaisin klo 8.30–10, puh. 06 415 4111 (vaihde).

Sosiaaliasiamiehen yhteystiedot

Taina Holappa (sij. Anne Viita 1.12.2021 alkaen)

sosiaaliasiamies@seamk.fi

Puhelinajat: Suorat puhelinajat ovat ma–to klo 9–11, puh. 040 830 2020. Puhelinnumerossa on käytössä vastaaja, johon voit jättää soittopyynnön takaisinsoittoa varten.

Lisätietoa sosiaaliasiamiehen toiminnasta (sonetbothnia.fi).