Tukihenkilö ja -perhetoiminta, Seinäjoki ja Isokyrö