Tukihenkilö ja -perhetoiminta, Kauhava ja Evijärvi