Suu- ja leukasairaudet, ylihammaslääkäri (toimintayksikön johtaja)