Sähköinen esitietolomake vastaanottoa varten, Hyvis