Opiskeluterveydenhuolto, Ammattiopisto Luovi, Seinäjoen yksikkö