Kirurgian poliklinikka apuvälinepalvelut (rintaproteesit), asiantuntijahoitaja