Fysiologian ja isotooppitutkimusten yksikkö, osastonsihteeri