Kuntouttava ja sosiaalihuoltolain mukainen työtoiminta

Verkkosivumme täydentyvät lähiaikoina

Kuntouttava ja sosiaalihuoltolain mukainen työtoiminta

Kenelle ja millä ehdoin

Kuntouttava työtoiminta on sosiaalihuoltolain mukainen sosiaalipalvelu ja se on tarkoitettu pitkään työttömänä olleille henkilöille. Kuntouttavan työtoiminnan laissa määritellään tarkemmin kenelle toimintaa järjestetään. Kuntouttavan työtoiminnan aloittaminen perustuu yksilölliseen suunnitelmaan.

Sosiaalinen kuntoutus on sosiaalihuoltolain mukainen palvelu, joka perustuu sosiaalihuollon ammattihenkilön tekemään palvelutarpeenarviointiin.

Jos olet ollut pitkään työttömänä, etkä työ- ja toimintakyvyn rajoitusten vuoksi voi ottaa vastaan työtä tai koulutusta tai osallistua työllistymistä edistäviin palveluihin, voi kuntouttava työtoiminta olla sinulle sopiva palvelu. Kuntouttavan työtoiminnan tavoitteena on kohentaa elämänhallintaasi sekä työllistymis- ja kouluttautumisedellytyksiäsi.

Kuntouttavaan työtoimintaan ohjaudutaan aktivointisuunnitelmalla tai monialaisella työllistymissuunnitelmalla. Hyvinvointialueen ja työllisyyspalveluiden vastaava viranomainen laativat kanssasi suunnitelman, jossa sovitaan työtoiminnasta ja sen sisällöistä ja tavoitteista. Suunnitelmaa laadittaessa selvitämme myös muiden sosiaalipalveluiden sekä terveys-, kuntoutus- ja koulutuspalveluiden tarvettasi.

Kuntouttava työtoiminta sisältää avustavia työtoimintatehtäviä ja/tai ryhmätoimintaa sekä yksilöllistä ohjausta. Työtoimintaa järjestetään 1 – 4 päivänä viikossa, vähintään neljä tuntia päivässä, vähintään kolmen kuukauden ajan. Toiminnan sisältö, tavoitteet ja toteutustavat sovitaan yhdessä kanssasi. Toimeentulonasi kuntouttavan työtoiminnan aikana on työttömyysetuus sekä osallistumispäivinä kulukorvaus.
Kuntouttavaa työtoimintaa toteutetaan hyvinvointialueen omissa yksiköissä ryhmätoimintana ja työpajoilla, kunnissa, yhdistyksissä, säätiöissä ja seurakunnissa.

Työtoiminnan aikana pääset kokeilemaan erilaisia työtehtäviä ja työympäristöjä. Pääset kehittämään osaamistasi ja sitä kautta löytämään oman ammatillisen polkusi. Polun löytämisessä sinua tukevat yksilövalmentajat, työvalmentajat ja yhteistyötahomme, kuten esimerkiksi oppilaitokset ja erilaisten palvelujen tuottajat. Työtoiminnan aikana pystyt myös saamaan näyttöä työ- ja toimintakyvystäsi sekä itsellesi että eri viranomaistahoille. Myös näissä työkyvyn arviointiprosesseissa työvalmentajat ovat tukenasi.

 

Joupin neuvola

Hallituskatu 20

Työtoimintaa järjestetään sosiaalihuoltolain ja kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain nojalla. Sosiaalihuoltolain mukaisen työtoiminnan palveluun ohjautuminen tapahtuu sosiaalityöntekijän, sosiaaliohjaajan tai työllistämisyksikön yksilövalmentajan kautta. Sosiaalihuoltolain mukaisen työtoiminnan palvelutarpeen arvioimiseksi työntekijä kokoaa tarvittavan verkoston.

Tausta ja lainsäädäntö

Työtoiminta on tarkoitettu henkilöille, joilla vamman, sairauden, kuntoutumistarpeen tai muun syyn takia ei ole edellytyksiä osallistua tavanomaiseen työhön.

Työtoimintaa voidaan järjestää toimintakeskuksissa tai tavallisilla työpaikoilla. Työtoimintaan osallistuvat eivät ole työsuhteessa toiminnan järjestäjään. Työtoimintaan osallistuvalle maksetaan toiminnasta päivittäinen korvaus. Osallistuja voi joutua itse maksamaan työpäivän aikana tarjoiltavan aterian ja työmatkat.

Työtoiminnan tarkoituksena on ylläpitää ja edistää siihen osallistuvien toimintakykyä.

Joupin neuvola

Hallituskatu 20

Tuetun työn palvelu

Tuettu työllistyminen on työllistymisen tukimenetelmä, jonka päätavoitteena on työllistyminen avoimille työmarkkinoille osa- tai kokoaikaisesti.

Toimintamallilla edistetään työnhakijoiden työllistymistä sekä osallisuutta.

Kenelle se on tarkoitettu?

Tuetun työllistymisen työhönvalmennus on tukimenetelmä henkilöille, joilla on haasteellista saavuttaa yhdenvertainen asema työelämässä vamman, sairauden tai osittaisen työ- ja toimintakyvyn vuoksi.

Mitä se tarjoaa?

Työhönvalmennuspalvelun avulla henkilö voi saada yksilöllistä tukea oikea- aikaisen palvelun löytymiseen, joka voi olla työ, työharjoittelu, opiskelu tai muu toiminta.

Tavoitteena on sellaisen työpaikan ja työtehtävän löytyminen, joka vastaa henkilön tavoitteita, voimavaroja, työkykyä ja terveydentilaa. Työhönvalmennuksessa otetaan huomioon myös työn, työpaikan ja työyhteisön tarpeet ja vaatimukset.

Työvalmentaja tukee henkilökohtaisesti sekä työllistyjää että työnantajaa, myös työsuhteen syntymisen jälkeen.

Joupin neuvola

Hallituskatu 20

Pajatoiminnan tarkoituksena on yksilö- ja ryhmävalmennuksen sekä käytännön tekemisen avulla edistää asiakkaan kykyä ja valmiuksia hakeutua koulutukseen ja työelämään.

Pajatoiminnasta lisätietoa täältä.

Joupin neuvola

Hallituskatu 20

Yhteystiedot

Toimipisteet

Puhelinnumerot

Työikäisten palvelut, pohjoinen alue

Työllistymistä ja osallisuutta edistävät palvelut.

Puhelin

Soittoajat

ma 08:00-15:00
ti 08:00-15:00
ke 08:00-15:00
to 08:00-15:00
pe 08:00-15:00

Toimipisteet

Puhelinnumerot

Työikäisten palvelut, pohjoinen alue

Työllistymistä ja osallisuutta edistävät palvelut.

Puhelin

Soittoajat

ma 08:00-15:00
ti 08:00-15:00
ke 08:00-15:00
to 08:00-15:00
pe 08:00-15:00

Toimipisteet

Puhelinnumerot

Työikäisten palvelut, pohjoinen alue

Työllistymistä ja osallisuutta edistävät palvelut.

Puhelin

Soittoajat

ma 08:00-15:00
ti 08:00-15:00
ke 08:00-15:00
to 08:00-15:00
pe 08:00-15:00

Toimipisteet

Puhelinnumerot

Työikäisten palvelut, eteläinen alue

Työllistymistä ja osallisuutta edistävät palvelut.

Puhelin

Soittoajat

ma 08:00-15:00
ti 08:00-15:00
ke 08:00-15:00
to 08:00-15:00
pe 08:00-15:00

Toimipisteet

Puhelinnumerot

Työikäisten palvelut, eteläinen alue

Työllistymistä ja osallisuutta edistävät palvelut.

Puhelin

Soittoajat

ma 08:00-15:00
ti 08:00-15:00
ke 08:00-15:00
to 08:00-15:00
pe 08:00-15:00

Toimipisteet

Puhelinnumerot

Työikäisten palvelut, eteläinen alue

Työllistymistä ja osallisuutta edistävät palvelut.

Puhelin

Soittoajat

ma 08:00-15:00
ti 08:00-15:00
ke 08:00-15:00
to 08:00-15:00
pe 08:00-15:00

Toimipisteet

Puhelinnumerot

Työikäisten palvelut, eteläinen alue

Työllistymistä ja osallisuutta edistävät palvelut.

Puhelin

Soittoajat

ma 08:00-15:00
ti 08:00-15:00
ke 08:00-15:00
to 08:00-15:00
pe 08:00-15:00

Toimipisteet

Puhelinnumerot

Työikäisten palvelut, eteläinen alue

Työllistymistä ja osallisuutta edistävät palvelut.

Puhelin

Soittoajat

ma 08:00-15:00
ti 08:00-15:00
ke 08:00-15:00
to 08:00-15:00
pe 08:00-15:00

Toimipisteet

Puhelinnumerot

Työikäisten palvelut, pohjoinen alue

Työllistymistä ja osallisuutta edistävät palvelut.

Puhelin

Soittoajat

ma 08:00-15:00
ti 08:00-15:00
ke 08:00-15:00
to 08:00-15:00
pe 08:00-15:00

Toimipisteet

Puhelinnumerot

Työikäisten palvelut, pohjoinen alue

Työllistymistä ja osallisuutta edistävät palvelut.

Puhelin

Soittoajat

ma 08:00-15:00
ti 08:00-15:00
ke 08:00-15:00
to 08:00-15:00
pe 08:00-15:00

Toimipisteet

Puhelinnumerot

Työikäisten palvelut, eteläinen alue

Työllistymistä ja osallisuutta edistävät palvelut.

Puhelin

Soittoajat

ma 08:00-15:00
ti 08:00-15:00
ke 08:00-15:00
to 08:00-15:00
pe 08:00-15:00

Toimipisteet

Puhelinnumerot

Työikäisten palvelut, pohjoinen alue

Työllistymistä ja osallisuutta edistävät palvelut.

Puhelin

Soittoajat

ma 08:00-15:00
ti 08:00-15:00
ke 08:00-15:00
to 08:00-15:00
pe 08:00-15:00

Toimipisteet

Puhelinnumerot

Työikäisten palvelut, pohjoinen alue

Työllistymistä ja osallisuutta edistävät palvelut.

Puhelin

Soittoajat

ma 08:00-15:00
ti 08:00-15:00
ke 08:00-15:00
to 08:00-15:00
pe 08:00-15:00

Toimipisteet

Puhelinnumerot

Tuetun työn palvelut, Tiedekatu Seinäjoki

Erityistä ja yksilöllistä tukea tarvitsevien työikäisten henkilöiden palvelujen suunnittelu, organisointi ja toteutus.

Puhelin

Soittoajat

ma 08:00-15:00
ti 08:00-15:00
ke 08:00-15:00
to 08:00-15:00
pe 08:00-15:00

Aikuissosiaalityön ja -ohjauksen keskisen tiimin TYP, Tiedekatu Seinäjoki

Tavoitteena on edistää työllistymistä, työkykyisyyttä ja kuntoutumista sekä aktiivista otetta elämään.

Puhelin

 • sosiaaliohjaaja, alle 30-vuotiaat asiakkaat, sukunimen alkukirjaimen mukaan A-L
  +358 407748453
 • sosiaaliohjaaja, alle 30-vuotiaat asiakkaat, sukunimen alkukirjaimen mukaan M-Ö
  +358 444255006
 • sosiaaliohjaaja, yli 30-vuotiaat asiakkaat, sukunimen alkukirjaimen mukaan A-L
  +358 444255755
 • sosiaaliohjaaja, yli 30-vuotiaat asiakkaat, sukunimen alkukirjaimen mukaan M-P sekä Peräseinäjoen ja Ylistaron TYP asiakkaat
  +358 505144158
 • sosiaaliohjaaja, yli 30-vuotiaat asiakkaat, sukunimen alkukirjaimen mukaan R-Ö
  +358 407748463

Soittoajat

ma 08:00-15:00
ti 08:00-15:00
ke 08:00-15:00
to 08:00-15:00
pe 08:00-15:00

Työikäisten palvelut, eteläinen alue

Työllistymistä ja osallisuutta edistävät palvelut.

Puhelin

Soittoajat

ma 08:00-15:00
ti 08:00-15:00
ke 08:00-15:00
to 08:00-15:00
pe 08:00-15:00

Kuntouttava työtoiminta, Tiedekatu Seinäjoki

Kuntouttava työtoiminta on hyvinvointialueen järjestämää toimintaa, jonka avulla voit päästä helpommin takaisin kiinni työelämään.

Puhelin

Soittoajat

ma 09:00-15:00
ti 09:00-15:00
ke 09:00-15:00
to 09:00-15:00
pe 09:00-15:00

Toimipisteet

Puhelinnumerot

Työikäisten palvelut, pohjoinen alue

Työllistymistä ja osallisuutta edistävät palvelut.

Puhelin

Soittoajat

ma 08:00-15:00
ti 08:00-15:00
ke 08:00-15:00
to 08:00-15:00
pe 08:00-15:00

Toimipisteet

Puhelinnumerot

Työikäisten palvelut, eteläinen alue

Työllistymistä ja osallisuutta edistävät palvelut.

Puhelin

Soittoajat

ma 08:00-15:00
ti 08:00-15:00
ke 08:00-15:00
to 08:00-15:00
pe 08:00-15:00

Toimipisteet

Puhelinnumerot

Työikäisten palvelut, pohjoinen alue

Työllistymistä ja osallisuutta edistävät palvelut.

Puhelin

Soittoajat

ma 08:00-15:00
ti 08:00-15:00
ke 08:00-15:00
to 08:00-15:00
pe 08:00-15:00

Toimipisteet

Puhelinnumerot

Työikäisten palvelut, pohjoinen alue

Työllistymistä ja osallisuutta edistävät palvelut.

Puhelin

Soittoajat

ma 08:00-15:00
ti 08:00-15:00
ke 08:00-15:00
to 08:00-15:00
pe 08:00-15:00

Ajankohtaista

Ilmoittaudu mukaan syksyn 2023 SyTy-koulutuksiin

Työikäisen muisti – PALVELUILLA, 18.4.2023