Aikuispsykiatrian osastot

Aikuispsykiatrian osastolle tullaan lääkärin lähetteellä.

Aikuispsykiatrian osasto M41

Jos sinulla on erilaisia haasteita psyykkisen terveyden kanssa, voit ohjautua aikuispsykiatrian osastolle M41 lääkärin lähetteellä.

Voit sairastaa mielialahäiriöitä kuten masennusta, voimakasta ahdistuneisuutta, itsetuhoisuutta, psykoosia, traumaperäistä oireilua, elämäntilannekriisejä tai syömishäiriöitä. Oireiden taustalla voi olla tunnesäätelyn vaikeutta tai päihteiden käyttöä. Voit olla myös synnytyksen jälkeen masennuksesta tai psykoosista toipuva äiti yhdessä vauvan kanssa.

Jokaisen asiakkaan kanssa tehdään henkilökohtainen hoitosuunnitelma. Yksilöllinen hoito sisältää tapaamisia eri ammattiryhmien kanssa. Asiakkaat voivat hyödyntää myös osastolla käyvien kokemusasiantuntijoiden vertaistukea. Hoidon eri vaiheisiin otetaan mielellään mukaan läheiset, tärkeät verkostot ja avohoidon työntekijät.

Asiakas saa oman huoneen tarvitsemansa hoidon perusteella joko osaston intensiiviseltä tai hoidolliselta puolelta. Käytössä on lisäksi turvatilat vaativampiin tilanteisiin. Osaa asiakkaista voidaan joutua hoitamaan tahdonvastaisesti. Toimintaa ohjaa mielenterveyslaki.

Osaston vierailuajat ovat klo 9–19. Ota yhteyttä etukäteen, jos toivot mahdollisuutta vierailla osastolla vierailuaikojen ulkopuolella.

Osasto sijaitsee M-talon neljännessä kerroksessa. Toimimme ympärivuorokautisesti.

Yhteystiedot

Intensiivimoduuli

Hoidollinen moduuli

Osastonsihteeri

Aikuispsykiatrian osasto M42

Jos sinulla on erilaisia haasteita psyykkisen terveyden kanssa, voit ohjautua aikuispsykiatrian osastolle M42 lääkärin lähetteellä.

Voit sairastaa esimerkiksi erilaisia psykooseja, mielialahäiriöitä tai riippuvuuksia taikka olet voinut kokea vakavan trauman.

Jokaisen asiakkaan kanssa tehdään henkilökohtainen hoitosuunnitelma. Yksilöllinen hoito sisältää tapaamisia eri ammattiryhmien kanssa. Asiakkaat voivat hyödyntää myös osastolla käyvien kokemusasiantuntijoiden vertaistukea. Hoidon eri vaiheisiin otetaan mielellään mukaan läheiset, tärkeät verkostot ja avohoidon työntekijät.

Osaston turva- ja intensiivihoitopuolella on asiakkaita, jotka tarvitsevat intensiivistä akuuttihoitoa ja vaativaa psykiatrista hoitoa. Hoidollisella puolella hoidetaan ja kuntoutetaan asiakkaita sairauden akuutin vaiheen jälkeen. Osaa asiakkaista voidaan joutua hoitamaan tahdonvastaisesti. Toimintaa ohjaa mielenterveyslaki.

Osaston vierailuajat ovat klo 9–19. Ota yhteyttä etukäteen, jos toivot mahdollisuutta vierailla osastolla vierailuaikojen ulkopuolella.

Osasto sijaitsee M-talon neljännessä kerroksessa. Osasto toimii ympärivuorokautisesti.

Yhteystiedot

Intensiivimoduuli

Hoidollinen moduuli

Osastonsihteeri

Ajankohtaista

Itsetuhoisuuden puheeksi ottamisen koulutus