Tallenteet

Tältä sivulta löydät Voimaa Arkeen – kurssitoiminnan luentojen tallenteita.

Jaanan ja hänen tyttärensä Katjan tarinassa tulee ilmi:

”Miten epävakaa persoonallisuushäiriö eli tunnesäätelyhäiriö syntyy?”
”Kuinka epävakaus vaikuttaa elämään?”
”Miten dialektisen käyttäytymisterapian avulla mahdollistetaan muutokset, joiden myötä voi elää mielekästä elämää tunnesäätelyn vaikeudesta huolimatta?”

Luennoitsijoina Kokemusasiantuntija Jaana Hasunen sekä sairaanhoitaja Katja Hasunen

Katso video tästä: https://youtu.be/ULzYF21eGO4

Joupin neuvola

Hallituskatu 20

”Mielenterveyden häiriöt ovat nuorten ja nuorten aikuisten tavallisimpia terveysongelmia. Erityisesti yksinäisyys ja ahdistuneisuus ovat lisääntyneet ja noin neljäsosa nuorista oireilee psyykkisesti. Kuinka nuoria voitaisiin tukea ja auttaa paremmin?

Iltapäivän aikana kuulemme neljä erillistä puheenvuoroa nuorten kanssa työskentelevien ammattilaisten ja kokemusasiantuntijan näkökulmasta.

Katso video tästä: https://youtu.be/fj5YzyQK1ek

Joupin neuvola

Hallituskatu 20

Olemme erilaisia ja omaamme erilaisen tavan suhtautua asioihin sekä elämäntapahtumiin. Raja persoonallisuushäiriöisen ja normaalina pidetyn käytöksen välillä on eräänlainen veteen piirretty viiva. Useilla meillä ilmenee etenkin stressitilanteissa eri persoonallisuushäiriöille ominaisia tapoja kokea tai käyttäytyä. Itse häiriöissä nämä tavat ja käytös ovat kuitenkin luonteeltaan jäykempiä ja itsepäisempiä. Ne saattavat olla keinoja hallita tai välttää yksinäisyyteen tai ihmissuhteisiin liittyviä ahdistavia mielikuvia ja tunteita.

”Persoonallisuushäiriöt ovat luonteeltaan kehityksellisiä tiloja, jotka alkavat lapsuudessa, nuoruudessa tai viimeistään nuorella aikuisiällä. Persoonallisuuden muutoksella ymmärretään myöhemmin aikuisiällä tapahtunutta muutosta, joka on muun psykiatrisen sairauden, aivovamman tai muun sairauden tai pitkittyneen stressin seurausta.”

Persoonallisuushäiriöille tyypillistä on itsepäisen jäykkä kokemisen tai käyttäytymisen tapa, joka aiheuttaa henkilölle kärsimystä. Eri persoonallisuushäiriöissä ongelmana voi olla usein tapa havainnoida tai tulkita omia tai toisten tunteita ja ajatuksia.

Luennoitsijoina HTM, psyk. sh Mervi Ropponen sekä kokemusasiantuntija.

Katso video tästä: https://youtu.be/IoTMmag10yM

Joupin neuvola

Hallituskatu 20

Mistä itsetuhoisissa ajatuksissa ja käyttätymisessä on kyse? Sellaiset ajatukset ovat yllättävän tavallisia. Mikä niiden merkitys on ihmiselle?

Mikä on lääketieteellinen/psykiatrinen näkökulma itsetuhoisuuteen? Näihin asioihin haetaan selvyyttä ja ymmärrystä.

Luennoitsijoina Psykiatrian erikoislääkäri Lindholm Lars, asiantuntijahoitaja Suominen Elina ja kokemusasiantuntija.

Katso video tästä: http://youtu.be/wc2ncGXBKn4

Joupin neuvola

Hallituskatu 20

Millaisia keinoja voimme käyttää itse tai opettaa asiakasta/potilasta käyttämään, kun haluamme tasapainottaa sisällä tapahtuvia voimakkaitakin tunneprosesseja?

Itsesäätelykeinoja tarvitaan ja voidaan tietoisesti käyttää vireystilojen ja tunnekokemusten hallitsemisessa. Luennolla käydään kattavasti läpi erilaisia keinoja ja harjoituksia joita osallistuja voi hyödyntää omassa elämässään tai työssään.

Luennoitsijoina mth, fysioterapeutti (AMK) Ville Köykkä, sh, Karhu Marianne sekä kokemusasiantuntija Suomalainen Kaisa

Katso video tästä: https://youtu.be/OkdDpoWB25k

Joupin neuvola

Hallituskatu 20

Esityksen tavoitteena on läpikäydä mitä psykoosilla ja psykoosisairauksilla tarkoitetaan, sekä kertoa yleisimmistä psykoosisairauksista, kuten skitsofreniasta tarkemmin. Esityksessä tarkastellaan mitä skitsofrenian syystä tiedetään, esitellään tällä hetkellä käytössä oleva sairausmalli ja diagnostiikka sekä kerrotaan käytetyistä hoitomuodoista.

Luennoitsijoina psykiatrian ylilääkäri Leijala Juhani, psykiatrinen sairaanhoitaja Korpi-koski Noora sekä kokemusasiantuntija

Katso video tästä: https://youtu.be/LzOlHIpF62o

Joupin neuvola

Hallituskatu 20

”Masennus on kansansairaus ja samalla aina oireiden ja taudinkulun suhteen yksilöllinen. Masennus voidaan mm. oireiden mukaan jakaa alaryhmiin, joka osaltaan myös ohjaa hoidon suunnittelua.

Kysymyksessä on vakava sairaustila, joka voidaan psyykkisellä tasolla ymmärtää reaktiona esimerkiksi menetyksiin, pelkoihin ja pettymyksiin.

Biologisesti ajatellen kysymyksessä on keskushermoston ja elimistön sairaustila, johon voidaan pyrkiä vaikuttamaan niin terapeuttisin kuin lääkehoidon keinoin. Tässä luennossa perehdytään masennustilojen taustoihin, taudinkulkuun ja hoitomahdollisuuksiin.”

Luennoitsijoina Psykiatrian erikoislääkäri Lindholm Lars, psykiatrinen sairaanhoitaja Jokiaho Marja sekä kokemusasiantuntija.

Katso video tästä: http://youtu.be/A1jhNMBMFGU

Joupin neuvola

Hallituskatu 20

”Pitkäaikainen eli krooninen kipu jatkuu kudosten tavallisen paranemisajan jälkeen. Se on keskushermoston kivunsäätelynmekanismien vika, ”väärä hälytys” tai viestitys häiriö, jota erilaiset biologiset, psykologiset ja sosiaaliset tekijät voivat ylläpitää. Näin ollen pitkäaikaisen kivun hoito on keskushermoston kuntouttamista yksilöllisen arvion suunnitelman mukaan, tavoitteena mm. toimintakyvyn parantaminen ja ylläpito. Luennoilla pitkäaikaisen kivun hoitoa käydään läpi, kipulääkärin ja psykologin ja fysioterapeutin näkökulmasta.”

Luennoitsijoina Ylilääkäri Hannele Korppi-Tommola, psykologi Jukka Kujanpää ja fysioterapeutti Petrus Puputti sekä kokemusasiantuntija.

Katso video tästä: https://www.youtube.com/watch?v=xXo7qa9cU9c

Joupin neuvola

Hallituskatu 20

Paneelikeskustelua työnohjauksesta.

Luennoitsijoina johtava sairaalapastori, työnohjaaja, työyhteisökonsultti Artturi Kivineva ja työnohjaaja, STOry, sh, Jan Koskinen

Katso video tästä: https://youtu.be/4ZCozzl4U5g

Joupin neuvola

Hallituskatu 20