Koulutukset ja tapahtumat

Tulossa olevat koulutukset:

Klikkaa koulutuksen/tilaisuuden otsikkoa lukeaksesi lisää.

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen palvelusetelijärjestelmään hyväksymille palveluntuottajille järjestetään palveluittain tammikuun lopussa koulutusta osto- ja palvelusetelijärjestelmä PSOP:n käytöstä, käyntien kirjaamisesta, ajopäiväkirjan täyttämisestä, laskutuksesta, mahdollisten puuttuvien liitteiden sisällöstä ja toimittamisesta, hoitopalautteiden lähettämisestä sekä muista palveluseteliin liittyvistä ajankohtaisista asioista.

Säännöllisen kotihoidon palvelusetelit

ti 24.1. klo 17.00–18.30Teams Liity kokoukseen napsauttamalla tästä

Ympärivuorokautisen palveluasumisen palveluseteli

to 26.1. klo 17.00–18.30Teams Liity kokoukseen napsauttamalla tästä

Lääkinnällisen kuntoutuksen palvelusetelit

ma 30.1. klo 17.00–18.30Teams Liity kokoukseen napsauttamalla tästä

Joupin neuvola

Hallituskatu 20

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue valmistelee yleislääkäripalveluiden palveluseteliä ja järjestämme yhteistyötilaisuuden lääkäripalveluita tuottaville yrityksille.

Tilaisuudessa

·       käydään läpi palvelun myöntämisen kriteerit,

·       keskustellaan palvelusetelillä tuotettavan palvelun sisällöstä ja arvosta

·       annetaan tietoa hyvinvointialueen palvelusetelituottajaksi hakeutumisesta ja prosessin etenemisestä

Tilaisuus järjestetään Mediwestissä, 1. kerroksen kokoushuone, Koskenalantie 16, Seinäjoki. Tarvittaessa osallistuminen on mahdollista myös Teams-yhteydellä.

Tilaisuuteen on ennakkoilmoittautuminen webropol-linkin kautta ja ilmoittautuneille lähetetään sähköpostilla ennakkoon tutustuttavaksi palvelusetelisääntökirjan luonnos ennen tilaisuutta.

Yleislääkäripalveluiden tuottaminen palvelusetelillä

Aika: 7.3. klo 10.30-11.30,Paikka: Mediwest, 1. kerroksen kokoushuone, Koskenalantie 16, Seinäjoki.Ilmoittautuminen: to 23.2.23 klo 12 mennessä tästä.

Lisätietoja: Miia Hietaniemi, asiakaspalveluiden asiantuntija, Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialuep. 050 474 2143, miia.hietaniemi@epshp.fi

Joupin neuvola

Hallituskatu 20

Tulevaisuuden sote-keskus -hanke ja Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue kutsuvat Sinut lastentautien toimintayksikön, perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon ammattilaisten yhteiseen iltapäivään

Lasten ja perheiden palvelut Etelä-Pohjanmaalla

Tervetuloa kuulemaan sekä keskustelemaan lastentautien toimintayksikön, perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon toimijoiden yhteistyöstä sekä toiminnasta lasten, nuorten ja perheiden palveluissa.


Aika

keskiviikko 10.5.2023 klo 12.00–15.45
Paikka Seinäjoen keskussairaalan auditorio, Hanneksenrinne 7
60220 Seinäjoki

Tilaisuus on maksuton eikä siinä ole Teams-mahdollisuutta.

Ilmoittautuminen
Mukaan mahtuu 130 henkilöä. Ilmoittautumiset tarjoilun vuoksi ke
26.4.2023 mennessä
https://link.webropolsurveys.com/S/44AF5658E2BD8DC5

Kenelle
Tilaisuus on tarkoitettu kaikille lasten, nuorten ja perheiden kanssa
toimiville ammattilaisille lastentautien toimintayksikössä, perusterveydenhuollossa ja sosiaalihuollossa

Päivän ohjelma

Klo 12.00–12.05 Tervetuloa
Kirsi Nuolivirta, ylilääkäri, lastentaudit, Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue
Mari Vuorenmäki, suunnittelija, lasten, nuorten ja perheiden palvelut, Tulevaisuuden sote-keskus -hanke

Klo 12.05–12.20 Lastentautien toimintayksikön ajankohtaista
Kirsi Nuolivirta, ylilääkäri, Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue

Klo 12.20-12.40 Neuvolatoiminnan ajankohtaista
Anu Leinonen, Hanna Noponen ja Heli Mäki, neuvolatoiminnan vastuuyksikköjohtajat, Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue

Klo 12.40-13.15 Perhetyön kynnyksettömät palvelut – konkreettista apua ja ohjausta
lapsiperheille varhaisessa vaiheessa
• Lapsiperheiden kotipalvelu
• Varhaisen tuen perhetyö
Emmi Tietäväinen, vastuuyksikköjohtaja, perhetyö, Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue

Klo 13.15-13.40 Lapsen ja nuoren sensitiivinen kohtaaminen väkivaltakokemuksen äärellä
Kirsi Keskinen, Psykososiaalisen tuen koordinaattori, HyvaEp,
Barnahushanke/Thl

Klo 13.40–14.00 Tauko

Klo 14.00–15.00 Pienten lasten syömishäiriöt ja niiden hoitaminen
Sari Järvi, pikkulapsipsykiatrian poliklinikan ylilääkäri, lastenpsykiatrian erikoislääkäri, psykoterapeutti, Theraplay-terapeutti

Klo 15.00- 15.45 Pikkulasten unihäiriöiden hoito
Lastenneurologi Outi Saarenpää-Heikkilä TAYS, Pirkanmaan hyvinvointialue

Klo 15.45 Päivän yhteenveto
Kirsi Nuolivirta, ylilääkäri, lastentaudit EPSHP

Joupin neuvola

Hallituskatu 20

Tulevaisuuden sote-keskus-, Osaamis- ja tukikeskus- sekä Barnahus-hankkeet yhteistyössä toteuttavat

Monialaisesti yhdessä lapsen parhaaksi – Monialaisen palvelutarpeen arvioinnin työpajasarjan

Perheellä on oikeus saada palvelutarpeensa arvioitua tilanteen edellyttämässä laajuudessa, kun sosiaalihuolto saa tiedon palveluiden tarpeessa olevasta lapsesta tai perheestä. Monialaisia palveluja tarvitsevilla asiakkailla voi olla hyvin vaihtelevasti fyysisiä, psyykkisiä tai sosiaalisia palvelutarpeita, jotka hyvin usein myös kietoutuvat toisiinsa. Palvelutarvetta arvioidaan yhdessä perheen kanssa.

Maksuton kolmen iltapäivän työpajasarja käsittelee monialaisen palvelutarpeen arvioinnin eri teemoja: asiakkaan suostumus, milloin palvelutarve arvioidaan monialaisesti, miten koko perhe tulee huomioitua, kuinka vastuu ja roolit jaetaan monialaisessa yhteistyössä.

Aika
torstai 30.3.2023 klo 12.00-15.30 (ilmoittautuminen viim. 9.3.2023)
torstai 4.5.2023 klo 12.00-15.30 (ilmoittautuminen viim. 13.4.2023)
torstai 31.8.2023 klo 12.00-15.30 (ilmoittautuminen viim. 10.8.2023)

Aloitamme päivät kahvitarjoilulla klo 12. Varsinainen ohjelma alkaa klo 12.30.

Paikka
Seinäjoki Areena, Kirkkokatu 23, 60220 Seinäjoki (ei Teams-mahdollisuutta)

Kenelle
Työpajasarja on tarkoitettu lasten, nuorten ja perheiden kanssa työskenteleville sosiaalihuollon, terveydenhuollon, sivistystoimen ja järjestöjen ammattilaisille.

Ilmoittautuminen
Ensisijaisesti toivomme, että osallistut kaikkiin päiviin, mutta Sinun on mahdollista ilmoittautua myös yksittäisiin iltapäiviin. Ilmoittautumislinkki:

https://link.webropolsurveys.com/S/1066B94A1983591F

Ilmoittautumisesta ei tule erillistä viestiä – merkitsethän ilmoittautumisesi kalenteriisi

Päivien sisältö      

TORSTAI 30.3.2023 klo 12.00-15.30

 • Arviointi osaamisena ja asiakasturvallisuuden näkökulmasta: Anne-Mari Jaakola, erikoistutkija YTT, Turun yliopisto
 • Strukturoitujen arviointimenetelmien hyötyjä ja haasteita lapsi- ja perhesosiaalityön kontekstissa: Elina Aaltio, tutkijatohtori YTT, Helsingin yliopisto
 • Arviointi räätälöityinä käytäntöinä ja rakenteina: Tuuli Lamponen, yliopiston lehtori YTT, Helsingin yliopisto
 • Yhteinen keskustelu arviointiteemoista

TORSTAI 4.5.2023 klo 12.00-15.30

 • Lapsen palvelutarpeen arvioinnin toimintakortit – konkreettisia ohjeita monitoimijaiseen yhteistyöhön
 • LUMO-hankkeessa kehitetyt toimintakortit ohjaavat laadukkaaseen monitoimijaiseen yhteistyöhön lapsen asioissa ja niillä kuvataan, kuinka lapseen liittyvän huolen puheeksi ottamisesta edetään lastensuojeluilmoituksen tai yhteydenoton tekemisen kautta monitoimijaiseen palvelutarpeen arviointiin
 • Katariina Katainen, lastensuojelun kehittämisasiantuntija, Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus ohjelma, Pohjois-Savon hyvinvointialue
 • Reetta Salmi, erityissosiaalityöntekijä, Keski-Suomen hyvinvointialue, Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelma.

TORSTAI 31.8.2023 KLO 12.00-15.30

 • Palvelutarpeen arviointi asiakasnäkökulmasta – ETU-tutkimushankkeen tuloksia: Noora Aarnio, kehittämisasiantuntija, OT-hanke
 • Kokemusasiantuntijoiden dialogi
 • Työpajatyöskentely
  • Käsitellään esimerkkitilanne, johon liittyy mahdollisesti lasten ja vanhempien sosiaali- ja terveydenhuollon sekä opetuksen tuen tarpeita.
  • Kysymyksenä ”Miten palvelutarpeen arviointi tulisi tehdä niin, että se palvelee lasta ja perhettä parhaiten?”
 • Työpajojen purku

Tervetuloa!

Joupin neuvola

Hallituskatu 20

Tulevaisuuden sote-keskus -hanke kutsuu Sinut

Itsetuhoisuuden puheeksi ottamisen koulutukseen

Koulutus järjestetään Teamsilla ja se on osallistujille maksuton.

Kouluttajana toimii Mieli Suomen Mielenterveys ry:n itsemurhien ehkäisykeskuksen päällikkö ja psykologi Frans Horneman.

Aika
Torstai 25.5.2023 klo 13.00–15.00.

Paikka
Teams

Ilmoittautuminen 25.5.2023 klo 12 mennessä. Ilmoittautumislinkki:
https://link.webropolsurveys.com/S/C1904C4CCB2497C3
Koulutukseen pääsee liittymään Teams-linkin avulla.
Liity kokoukseen napsauttamalla tästä

Kenelle
Tilaisuus on tarkoitettu ammattilaisille, jotka ovat työssään tekemisissä itsetuhoisuuden kanssa.

Päivän sisältö

• Itsetuhoisuus ja sen ilmeneminen
• Itsetuhoisuuteen liittyvät myytit – mitä jokaisen on tärkeää tietää
itsetuhoisuudesta
• Miten itsetuhoisuus otetaan puheeksi asiakastilanteessa
• Työntekijän oma jaksaminen

Joupin neuvola

Hallituskatu 20

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -hanke jatkaa SyTy-kahvien tarjoamista. Ennakkoilmoittautumista ei tarvita, tule mukaan linkistä.

25.5. klo 12.00–12.45 Systeeminen työskentely Barnahus-konsultaatioissa
Noora Aarnio ja Tiina Civil, monialaisen arvioinnin koordinaattorit Barnahus-hanke

Tervetuloa kirkastamaan systeemistä ajattelua!
SyTy-kahvit on tarkoitettu kaikille, jotka työskentelevät työssään systeemisellä työotteella tai ovat kiinnostuneita systeemisestä ajattelusta. Tulevaisuuden sote-keskus -hanke järjestää Syty-kahveja säännöllisesti systeemisen toimintamallin juurruttamiseksi Etelä-Pohjanmaalla.

Lisätietoja:
Petta Porko
040 776 8121
petta.porko@hyvaep.fi

 

Joupin neuvola

Hallituskatu 20

Hei lastensuojelun sijaishuollon tai nuorisopsykiatrian ammattilainen!

OMA TIIMI -toimintamalli on kehitetty lastensuojelun sijaishuollon ja nuorisopsykiatrian yhteisasiakkuuksiin. Toimintamalli on ollut käytössä Etelä-Pohjanmaalla viime vuodesta saakka.

Tulevaisuuden sote-keskus -hanke järjestää kevään aikana vielä yhden valmennustapaamisen, joka tukee sinua toimintamallin käytössä. Mukaan voi tulla käynnissä olevien tai suunnitteilla olevien tiimien ammattilaiset.

 • pe 26.5.2023, klo 10.00–11.30 (Huom! päivämäärä)
 • Teemana: Suhteiden väliset jännitteet

(Huom! Kalenteroi päivämäärä itsellesi ja poimi alla oleva linkki kalenteriisi)

Pääset tästä linkistä valmennukseen.

Joupin neuvola

Hallituskatu 20

Kuntoutusalan ammattilaisten aamukahvit ovat rento mutta asiapitoinen aamun aloitus. Voit osallistua tilaisuuteen omalta työpisteeltäsi nauttien samalla kupposen aamukahvia tai -teetä. Tilaisuus järjestetään Teamsissa klo 8.15–9.00.

Osallistumalla saat tietoa ajankohtaisista kuntoutukseen liittyvistä aiheista. Tilaisuus alkaa lyhyellä alustuksella ja jatkuu sen jälkeen aiheeseen liittyvällä keskustelulla. Ennakkoilmoittautumista ei vaadita.

Pääset osallistumaan tilaisuuteen klikkaamalla tekstin lopusta löytyvää osallistumislinkkiä.

ke 14.6.: Valtakunnalliset lääkinnälliseen kuntoutukseen ohjaamisen perusteet: Opas terveyden- ja sosiaalihuollon ammattilaisille ja kuntoutuksen parissa työskenteleville, Anne Kanto-Ronkanen, STM

Tarjolla jälleen tärkeää asiaa kuntoutukseen liittyen! Anne Kanto-Ronkanen STM:stä tulee avaamaan meille joulukuussa 2022 julkaistua Valtakunnalliset lääkinnälliseen kuntoutukseen ohjaamisen perusteet: Opas terveyden- ja sosiaalihuollon ammattilaisille ja kuntoutuksen parissa työskenteleville -julkaisua. Mikäli haluat, pääset tutustumaan oppaaseen ennalta täältä: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-5423-6. Oppaasta mekin saamme varmasti ajatuksia omien palveluidemme kehittämiseen ja tarkasteluun. Istahda vielä keskikesän lähestyessä ruudun ääreen kuulolle kera aamukahvin tai -teen.

Osallistu tästä 14.6. Teamsiin


Syksyllä 2023 aamukahvitilaisuuksia järjestetään seuraavasti:

ke 6.9. Aiheena: Digifysioterapeutti. Osallistu tästä 6.9. Teamsiin
ke 11.10.
ke 15.11.
ke 13.12.

 

Lisätietoja:

Maria Katajamäki
kehittämissuunnittelija (kuntoutus)
050 4064944
maria.katajamaki@hyvaep.fi

Joupin neuvola

Hallituskatu 20

Valmiuksia seksuaalikasvatukseen
Webinaarisarja ammattilaisille

Maksuton ehkäisy- ja Tulevaisuuden sote-keskus -hanke järjestävät webinaarisarjan seksuaalikasvatusteemasta. Koulutus on tarkoitettu kaikille lasten ja nuorten kanssa työskenteleville monialaisesti. Koulutukseen ei tarvitse ilmoittautua ja se on maksuton.

Merkkaathan päivämäärät ja osallistumislinkit kalenteriisi ylös.

 

Ma 4.9.2023 klo 13.00–15.00. Linkki: Liity kokoukseen napsauttamalla tästä

Seksuaali-identiteetti. Katariina Bildjuschkin, seksuaalipedagogi, asiantuntija THL

 • Kohtaaminen, miten? Puheeksiotto, miten sen teen?
 • Saako puhua tytöistä ja pojista?
 • Turvaton nuori, mihin lähtee kasvamaan?
 • Osaanko kohdata trans-vanhempia?

 

To 5.10.2023 klo 12.00–14.00. Linkki: Liity kokoukseen napsauttamalla tästä

Lapsen haavoittuvuuden suojaaminen vaativissa tilanteissa.

12.00–12.45         Seksuaaliväkivaltaa kohdannut lapsi ja nuori

Tiina Kaitaniemi, lasten ja nuorten erikoispsykologi, Lasten oikeuspsykiatrian yksikkö, Pirkanmaan hyvinvointialue.

12.45–13.00          Keskustelua

13.00–14.00          Kehitysvammaisen lapsen ja nuoren seksuaalisuuden kohtaaminen

Mari Niinivirta, palvelupäällikkö, Vammaispalveluiden Tukikeskus ja poliklinikka, Pirkanmaan hyvinvointialue

 

To 26.10.2023 klo 13.00–15.00. Linkki: Liity kokoukseen napsauttamalla tästä

Seurusteluväkivalta. Peter Laitio ja Hanna Hirsimäki, E-P:n Ensi- ja turvakotiyhdistys ry

Koulutuspaketti käsittelee seurusteluväkivallan tunnistamista, kohtaamista ja puuttumista:

 • Mitä on seurusteluväkivalta? Seurusteluväkivallan muodot.
 • Väkivallan vaikutukset uhrille
 • Lyhyesti tilastotietoja nuorten vastauksista
 • Miten otetaan asia puheeksi nuoren kanssa? Miksi nuoren voi olla vaikea kertoa asiasta?
 • Väkivallasta selviytyminen ja siinä tukeminen

 

Ti 21.11.2023 klo 13.00–15.00. Linkki: Liity kokoukseen napsauttamalla tästä

Seksuaaliterveyspalvelut Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueella.

13.00–13.45          Seksuaaliterveys neuvolapalveluissa

Anu Leinonen, vastuuyksikköjohtaja, neuvolapalvelut

Vilhelmiina Saarimaa, terveydenhoitaja

13.45–14.15          Seri-keskus. Seksuaaliterveyspoliklinikka

Marika Hyytinen, seksuaaliterapeutti, kätilö

14.15–14.45          TAYS lastenoikeuspsykiatria

14.45–15.00          Keskustelua

 

Lämpimästi tervetuloa linjoille!

Lisätietoja:

Jaana Loukasmäki
kehittämissuunnittelija, maksuton ehkäisy
050 408 1868
jaana.loukasmaki@hyvaep.fi

Petta Porko
asiantuntija
040 776 8121
petta.porko@hyvaep.fi

Toni Ranta
asiantuntija
050 433 0901
toni.ranta@hyvaep.fi

Joupin neuvola

Hallituskatu 20

Barnahus-hanke, Tulevaisuuden sote-keskus -hanke ja Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue yhteistyössä toteuttavat koulutuspäivän

Tuki, turva ja tutkinta
-Lapsiin kohdistuvan väkivallan epäily ja monialainen työskentely

Kansallisessa Barnahus-hankkeessa kehitetään lapsiin kohdistuvaan väkivaltaan liittyen neljän huoneen ajattelua, jonka mukaan esitutkinnan, psykososiaalisen tuen, suojelun ja somaattisten tutkimusten ”huoneissa” tulisi työskennellä ja arvioida lapsen tilannetta monialaisesti. Kaikissa huoneissa tapahtuva työ on yhtä tärkeää ja ne hyötyvät yhteisestä tiedonmuodostuksesta.

Tässä koulutuspäivässä kuulet asiantuntijaluentoja poliisin ja syyttäjän kertomana esitutkinnasta sekä Taysin oikeuspsykiatrisen yksikön ammattilaisten puheenvuorot lapselle tehtävistä somaattisista tutkimuksista sekä lapsen haastattelusta esitutkinnan aikana. Saat tietoa psykososiaalisen tuen näkökulmasta näyttöön perustuvista menetelmistä ja kuulet myös näkökulmia lasten suojeluun sekä kaikkien ammattilaisten rooleihin silloin, kun ilmenee mahdollista lapseen kohdistuvaa väkivaltaa.

Päivän aikana käydään läpi myös erilaiset konsultaatiokanavat ja keskustellaan monialaisen yhteistyön merkityksellisyydestä lapsiin kohdistuvissa väkivaltaepäilyissä ja väkivallan tunnistamisessa.

Aika
keskiviikko 6.9.2023 klo 8.30–15.30.
Aloitamme päivät kahvitarjoilulla klo 8.30. Varsinainen ohjelma alkaa klo 9.00.

Paikka
Seinäjoki Areena, Kirkkokatu 23, 60220 Seinäjoki.

Ilmoittautuminen tilaisuuteen viim. 25.8.2023 mennessä
https://link.webropolsurveys.com/S/E86EFB53212C5198

Kenelle
Koulutuspäivä on tarkoitettu lasten, nuorten ja perheiden kanssa työskenteleville ammattilaisille. Sisällössä painottuu lapsiin kohdistuvan väkivaltaepäilyyn liittyvä työskentely. Koulutuspäivä on maksuton.

Päivän ohjelma
Ohjelma päivitetään kevään 2023 aikana.

Joupin neuvola

Hallituskatu 20

VERTAISTAPAAMINEN LÄHEISENSÄ MENETTÄNEILLE

20.9.2023 klo 17–19
Seinäjoen keskussairaala, 3. krs
Hanneksenrinne 7, iso auditorio

Tule kuuntelemaan luentoja ja kokemusasiantuntijoiden puheenvuoroja. Kahvittelun lomassa voit vaihtaa ajatuksia myös muiden menetyksen kokeneiden kanssa.

Ilmoittaudu linkistä https://link.webropol.com/s/vertaistapaaminen2023 tai sähköpostitse koulutus@hyvaep.fi
Tarjoilun järjestämisen vuoksi ilmoittaudu viimeistään 13.9. ja kerro samalla mahdollinen ruokavaliosi.

Tilaisuuden järjestää Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen Palliatiivinen keskus ja sairaalasielunhoito. Olet lämpimästi tervetullut!

Lisätietoa tilaisuudesta voit kysyä palliatiiviselta hoitajalta: 050 474 3038

Elämässä eteenpäin-läheisten vertaistapaaminen

 

Joupin neuvola

Hallituskatu 20

Hei lasten ja perheellisten aikuisten kanssa työskentelevä si-so-te -ammattilainen! Tule systeemisen ja suhdeperustaisen toimintamallin koulutukseen syksyllä 2023.

Koulutuksen aikana vahvistat kohtaavan suhdeperustaisen työskentelyn taitojasi ja syvennät verkostotyön osaamistasi. Systeeminen toimintamalli vahvistaa monialaisen työn yhteistoiminnallisuutta, asiakaslähtöisyyttä, osallisuutta ja dialogisuutta.

Koulutus toteutetaan Seinäjoella, koulutus on kuuden päivän mittainen
25.–26.9. klo 8.30–16 Toimintojentalo Voima kokoustila, Kasperinviita 13
31.10.–1.11. klo 8.30–16 Toimintojentalo Voima kokoustila, Kasperinviita 13
29.11. klo 8.30–16 Toimintojentalo Voima kokoustila, Kasperinviita 13
30.11 klo 8.30–16 Pikkulokki kokoustila 1. krs M-talo, Östermyrankatu 9

Koulutuksen sisältö:
• systeemisen ja suhdeperustaisen työskentelyn juuret,
• teoriat ja orientaatiot
• työvälineet ja menetelmät.

Koulutus on maksuton, aamukahvit tarjotaan ja muu ruokailu on omakustanteista.
Ilmoittaudu koulutukseen tästä linkistä, koulutusryhmään mahtuu 22 osallistujaa.

SyTy-kouluttajat

Anu Kirjavainen, perheterapeutti
anu.kirjavainen@hyvaep.fi

Anne Siltala, vastuuyksikköjohtaja lastensuojelu
anne.siltala@hyvaep.fi

Joupin neuvola

Hallituskatu 20