Asiakaspalautteen kehittäminen

Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden asiakaslähtöinen johtaminen ja asiakaslähtöisyyden kehittäminen edellyttävät asiakkaiden tuottamaa tietoa sekä asiakaspalautetiedon tehokasta hyödyntämistä päätöksenteon kaikilla tasoilla. Tavoitteena on lisätä asiakkaiden osallisuutta keräämällä käyttäjäkokemusta palveluista. Asiakaspalautteiden perusteella voidaan kehittää palveluja, palveluprosesseja sekä toimintaohjeita.

Yhtenäinen asiakaspalautejärjestelmä

Asiakaspalautetiedon keräämistä ja palautteen hyödyntämistä suunnitellaan yhtenäisesti kansallisella ja alueellisella tasolla. Asiakaspalautetiedon keräämisen osalta tulemme ottamaan käyttöön yhtenäisen asiakaspalautejärjestelmän sosiaali- ja terveydenhuoltoon. Olemme olleet mukana luomassa yhtenäistä asiakaspalautelomaketta ja mittaristoa yhteistyössä kansallisen kehittämistyön kanssa. Yhtenäinen asiakaspalautetieto tuottaa vertailukelpoista tietoa ja antaa käsityksen palvelujärjestelmän toimivuudesta ja laadusta. Kerättävän asiakaspalautetiedon avulla lisätään asiakaslähtöisyyttä ja hyödynnetään saatuja palautteita systemaattisesti toiminnan, prosessien, palvelujen ja laadun kehittämiseen.

Haluatko antaa palautetta Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen palveluista tai toiminnasta?

Linkkiä klikkaamalla voit antaa palautetta, halutessasi myös anonyymisti.

Lisätietoja:

Tuula Peltoniemi
050 568 8310
tuula.peltoniemi@hyvaep.fi