Tiedolla, osaamisella, osallisuudella

Tutkittu tieto, laajasti eri sektoreiden ammatillinen tieto sekä palvelujen käyttäjien ja heidän läheistensä kokemustieto ovat yhdenvertaisia ja välttämättömiä saadaksemme palvelut toimimaan ja resurssit riittämään. Jatkuva muutostilanne edellyttää jatkuvaa osaamisen vahvistamista, aiempaa hyödyntäen ja uutta oppien, yhdessä.

Läpäisevät periaatteet – ajasta ja paikasta riippumaton osallisuus, monitoimijuus ja monikanavaisuus – edellyttävät tekoja sanojen lisäksi.

Osallisuus
Tietotuotanto