Päihde- ja mielenterveystyö

Etelä-Pohjanmaan Sote-rakenneuudistus- hankkeessa kehitettiin mielenterveys- ja päihdetyötä neljästä eri näkökulmasta. Tehtyjä suunnitelmia toteutetaan Tulevaisuuden Sote-keskus- hankkeessa vaiheittain vuosien 2022–2023 aikana. Tavoitteena on, että päihde- ja mielenterveyspalvelut ovat laadukkaita ja niitä on saatavissa tasapuolisesti Etelä-Pohjanmaan alueella.

Laitoshoidon kokonaisuus

Psykiatrinen laitoshoito siirtyi syksyllä 2021 uusiin tiloihin M-taloon jo aiemmin tehtyjen suunnitelmien ja toteutukseen perustuen. Psykogeriatrinen osasto Y4 jatkaa toimintaansa entisissä tiloissa keskussairaalan Y-talossa. Potilaspaikkamäärä pysyy muuttoa edeltävällä tasolla.
Päihdehoidon laitoskuntoutuksen osaston perustamiseen liittyvää selvitystyötä jatketaan vuoden 2022 aikana.

Kynnyksettömät ja matalan kynnyksen palvelut

Palveluvalikoimaa suunniteltiin lisättäväksi etenkin perustason palveluissa sote-keskuksissa, koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa sekä kasvatus- ja perheneuvoloissa. Suunnitelmia lähdetään toteuttamaan mm. siten, että työntekijöitä koulutetaan erilaisten lyhytinterventioiden käyttöön. Cool Kids-, Motivoiva haastattelu-, Ohjattu omahoito- menetelmä sekä Käynti Kerrallaan- terapiamenetelmä tullaan kouluttamaan tälle henkilöstölle vuosien 2022 ja 2023 aikana.

Akuuttityötä lähdetään toteuttamaan ensi vaiheessa Ilmajoen, Seinäjoen ja Lapuan alueella yhden psykiatrisen sairaanhoitajan työpanoksella ja kokeilun ajalta kerätyn tiedon perusteella tehdään jatkosuunnitelma akuuttityön kehittämiseen kuluvan vuoden jälkipuoliskolla.

Kotiin vietävät ja kotoa käytettävät palvelut

Sähköisiä asiointipalveluja on kehitetty yhdessä tietohallinnon kanssa. Oma Olo- oirearvio on otettu käyttöön ja chat- ja chatbot- palvelu otetaan käyttöön vuoden 2022 aikana. Ohjattu Omahoito- menetelmä otetaan käyttöön yhteistyössä Terapiat etulinjaan-hankkeen kanssa (https://terapiatetulinjaan.fi/).

Asumisen tuki

Asumisen tuen ohjausta ja valvontaa varten suunniteltua toimintamallia otetaan käyttöön ja toimintamallin avulla palveluiden käyttöä, toimintaa, laatua ja laillisuutta tullaan seuraamaan ajantasaisemmin. Asumispalveluiden luokittelua on yhdenmukaistettu mm. vammaispalveluiden kanssa.

Lisätietoja:

Toni Ranta
050 433 0901
toni.ranta@hyvaep.fi

Mari Vuorenmäki
050 599 1259
mari.vuorenmaki@hyvaep.fi