Kotona asuminen on turvattu

Kotona asuminen on turvattu.

Mitä

Kaikenikäisille on tarjolla matalan kynnyksen palveluita ja palvelupisteitä.

Miten

Kotiin vietäviä palveluita kehitetään asiakkaiden palvelutarpeen mukaisesti. Kehitetään sähköisiä palveluita ja digitaalisia välineitä. Erityistä huomiota kiinnitetään palveluiden saavutettavuuteen ja käytettävyyteen sekä henkilöihin, joilla ei ole osaamista tai mahdollisuutta käyttää sähköisiä palveluita.

Miksi

Asiakkaan tai hänen läheisensä käytettävissä olevat palvelut ovat helposti ja tarpeenmukaisesti saatavilla myös kotona.

Lisätietoja:

Riikka Jokinen
050 474 2987
riikka.jokinen@hyvaep.fi

Anna Nurmela
050 594 0273
anna.nurmela@hyvaep.fi

Tuula Peltoniemi
050 568 8310
tuula.peltoniemi@hyvaep.fi