Hoidon ja palvelun jatkuvuus on turvattu

Tavoite

Kiireettömään hoitoon ja palveluun pääsee 7:ssä vuorokaudessa. Hoidon ja palvelun jatkuvuus on turvattu.

Mitä

Sosiaali- ja terveyspalveluiden käytäntöjä ja palveluja yhdenmukaistetaan siten, että alueellinen tasa-arvo toteutuu. Asiakas saa tarvitsemansa tuen ja palvelun elämäntilanteeseensa oikea-aikaisesti yhdellä yhteydenotolla. Erityistä huomiota kiinnitetään paljon palveluja tai erityistä tukea tarvitsevien ihmisten palveluiden kehittämiseen. Palvelun ja hoidon jatkuvuus turvataan.

Miten

Monialainen sote-keskus tarjoaa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita kaiken ikäisille ja kaikissa eri elämäntilanteissa. Se tarkoittaa mm. eri vastaanottomallien yhdenmukaistamista, sähköisten ja digitaalisten palveluiden lisäämistä, palveluaikojen laajentamista ja esimerkiksi asiakkaiden yksilöllisten palvelujen koordinointi erityisesti paljon palveluita tarvitsevien kohdalla.

Miksi

Toimintatapojen ja -prosessien uudistamisen ja yhtenäistämisen keskiössä ovat palvelujen käyttäjien tyytyväisyys saamaansa palveluun, toimintojen sosiaali- ja terveyshyöty, vaikuttavuus ja kustannustehokkuus sekä henkilöstön työhyvinvoinnin vahvistaminen.

Lisätietoja:

Tytti Luoto
050 591 1741
tytti.luoto@hyvaep.fi

Anna Nurmela
050 594 0273
anna.nurmela@hyvaep.fi

Tuula Peltoniemi
050 568 8310
tuula.peltoniemi@hyvaep.fi

Mari Vuorenmäki
050 599 1259
mari.vuorenmaki@hyvaep.fi