Palveluiden jatkuvuus ja käytettävyys

Tarpeenmukainen avun ja hoidon saaminen on selkeää ja sujuvaa. Kaikista huolehditaan, yhdessä erilaisten toimijoiden kanssa. Jokaisella on ymmärrettävä tieto palvelusta – mitä, keneltä ja miten?

Sähköiset ja digitaaliset palvelut helpottavat ja mahdollistavat laajempaa käytettävyyttä.

Hoidon ja palvelun jatkuvuus on turvattu
Kotona asuminen on turvattu
Palvelukokonaisuudet ja palveluketjut sekä asiakasohjaus
Päihde- ja mielenterveystyö
SOTE-tilannekeskus