Perheoikeudellisten palveluiden kehittäminen

Perheoikeudellisten palveluiden ja toimintamallien yhtenäistäminen sekä palveluiden yhdenvertaisen saatavuuden turvaaminen hyvinvointialueella on Tulevaisuuden Sote-keskus hankkeen toimenpiteitä.

Tulevaisuuden Sote-keskus -hankkeessa on selvitetty lastenvalvojien koulutustarpeita osaamisen yhdenmukaistamiseksi sekä koottu tilastot Etelä-Pohjanmaalta vuoden 2021 osalta lastenvalvojien tehtävistä. Lastenvalvojille järjestetään Perheasioiden sovittelijan perusopinnot tilauskoulutus syksyllä 2022.

Lastenvalvojien kanssa tarkastellaan perheoikeudellisten palveluiden prosesseja ja yhdenmukaistetaan toimintakäytäntöjä. Sijaishuoltoon sijoitetun lapsen elatusapu prosessiin työstetään yhtenäinen toimintatapa ja selkiytetään rooleja lastenvalvojien ja lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän välillä. Perhekeskuksen näkökulmasta myös perheoikeudellisten palveluiden ja eropalveluita tarjoavien kolmannen sektorin toimijoiden yhteistyötä vahvistetaan.

Lisätietoja:

Petta Porko
040 776 8121
petta.porko@hyvaep.fi