Omaperhe eli sähköinen perhekeskus

Sähköinen perhekeskus on nimeltään Omaperhe. Sitä kehitetään Etelä-Pohjanmaalle DigiFinlandin kansallisessa ohjauksessa. Sähköisen perhekeskuksen kehittämisen taustalla on lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma ja perhekeskustoimintamalli.

DigiFinland toimittaa hyvinvointialueille yhteisen ja eri toimijoilta koostetun sähköisen perhekeskuksen asiointiportaalin ja tietopankin, joka tukee perhekeskuksen fyysisiä palveluita.

Omaperhe ei kilpaile eikä tee päällekkäistä vaan kokoaa yhteen perhekeskustyöhön liittyvää tietosisältöä, ohjeita, ja ohjauksia alueiden, kansallisten toimijoiden ja järjestöjen sekä seurakuntien palveluihin.