Maakunnallinen opiskeluhuolto

Lasten ja nuorten kehitysympäristön ja koulun toimintaympäristön muuttuessa oppilashuollosta on tullut yhä tärkeämpi osa koulun perustoimintaa. Oppilashuolto liittyy läheisesti koulun kasvatus- ja opetustehtävään. Oppilashuoltotyössä otetaan huomioon lapsen edun ensisijaisuus.

Oppilashuolto järjestetään monialaisessa yhteistyössä opetustoimen ja sosiaali- ja terveystoimen kanssa siten, että siitä muodostuu toimiva ja yhtenäinen kokonaisuus.

Oppilas- ja opiskelijahuoltolain tarkoitus;

  • Edistää opiskelijoiden oppimista, terveyttä ja hyvinvointia sekä osallisuutta ja ehkäistä ongelmien syntymistä.
  • Edistää oppilaitosyhteisön ja opiskeluympäristön hyvinvointia, terveellisyyttä ja turvallisuutta, esteettömyyttä, yhteisöllistä toimintaa sekä kodin ja oppilaitoksen välistä yhteistyötä.
  • Turvata varhainen tuki sitä tarvitseville.
  • Turvata opiskelijoiden tarvitsemien opiskeluhuoltopalvelujen yhdenvertainen saatavuus ja laatu.
  • Vahvistaa opiskeluhuollon toteuttamista ja johtamista toiminnallisena kokonaisuutena ja monialaisena yhteistyönä.

Tulevaisuuden Sote-keskus -hankkeen yhtenä toimenpiteenä on luoda ja ottaa käyttöön hyvinvointialueelle yhtenäinen opiskeluhuollon malli ja organisoituminen, huomioiden koulukuraattoreiden ja koulupsykologien siirtyminen hyvinvointialueella. Organisoitumisen myötä maakuntaan muodostetaan jo olemassa olevien opiskeluhuollon ryhmien lisäksi maakunnallinen oppilashuollon ohjausryhmä. Tavoitteena on että:

  • Etelä-Pohjanmaalla on yhtenäinen maakunnallisen opiskeluhuollon toimintamalli.
  • Opiskeluhuollon yhteistyökäytännöt ja toimintamallit ovat toimivat eri hallintoalojen välillä.
  • Jokaisen kunnan oppilaalla on tasavertaiset oikeudet päästä opiskeluhuolloin palveluiden piiriin.