Barnahus-hanke

Barnahus-hankkeessa tehostetaan lapsiin kohdistuvien väkivaltaepäilyjen selvitysprosesseja sekä väkivaltaa kokeneiden lasten tukea ja hoitoa. Hanke toteutetaan laajana THL:n koordinoimana yhteistyönä sairaanhoitopiirien (erva) kanssa. Yhteistyötä tehdään myös mm. poliisi- ja syyttäjäorganisaation kanssa, yliopistojen ja korkeakoulujen, järjestöjen sekä tulevien OT-keskusten kanssa. Lisätietoa: Barnahus-hanke – THL. Etelä-Pohjanmaa kuuluu Taysin oikeuspsykiatrisen yksikön Barnahus-hankkeen piiriin.

Etelä-Pohjanmaalla toimii Monialaisen arvioinnin kehittämistyöryhmä, jonka tehtävänä on

  1. määritellä lapsen, perheenjäsenten ja muiden läheisten asema ja rooli monialaisessa arvioinnissa,
  2. kuvata keskeisten toimijoiden (tutkinta, suojelu, tuki ja hoito) roolit monialaisessa arvioinnissa ja
  3. laatia monialaisen ja moniportaisen arvioinnin keskeiset periaatteet ja asiakaslähtöiset toimintakäytännöt.

Työryhmä on aloittanut toimintansa keväällä 2021 ja sen jäsenistö koostuu Taysin Barnahus-hankkeen, Monni-hankkeen, Taysin Lasten oikeuspsykiatrian yksikön, poliisin ja SONet BOTNIAn edustajista. Ryhmän kokoonpanoa täydennetään tarpeen mukaan.

Etelä-Pohjanmaalla on aloittanut Taysin Barnahus-hankkeen osatoteutuksena Monialaisen arvioinnin koordinaattori 1.2.2022 alkaen osa-aikaisesti. Tavoitteena on luoda konsultaatiorakenteet Etelä-Pohjanmaalle, koulutusten järjestäminen, monialaisen yhteistyön kehittäminen, psykososiaalisen tuen edistäminen, ja Lasta-lomakkeen pilotointi. Lisätietoa:  LASTA-seula-malli tiedon jakamiseen ja monialaiseen yhteistyöhön – THL

Lapsiperheiden sosiaalityön ja lastensuojelun sosiaalityöntekijöille ja
-ohjaajille

Matalan kynnyksen puhelinkonsultaatiot lapsiin kohdistuvissa väkivalta-asioissa joka perjantai klo 8-9
p. 050 449 7874 / Noora Aarnio (Monialaisen arvioinnin koordinaattori, EP)

Joka perjantai on tarjolla mahdollisuus myös monialaiselle Teams-konsultaatiolle klo 9-10 Taysin asiantuntijoiden kanssa.

Konsultaatiot tehdään nimettöminä ja asiakas ei tällöin osallistu konsultaatioon. Tavoitteena on työntekijöiden tuki lapsiin kohdistuvissa väkivalta-asioissa.

Lisäksi käytössä edelleen Taysin ja poliisin viranomaiskäyttöön tarkoitetut yhteydenottokanavat.

Barnahus-hankkeen verkostokirje

Tilaa Barnahus-hankkeen verkostokirje tästä, linkki aukeaa Webropoliin.

Lisätietoja:

Noora Aarnio
noora.aarnio@seamk.fi
050 449 7874