Lapsiin kohdistuvaan väkivaltaan liittyvät koordinaatio- ja konsultaatiorakenteet Etelä-Pohjanmaan alueella

Barnahus-hanke

Barnahus-hankkeessa tehostetaan lapsiin kohdistuvien väkivaltaepäilyjen selvitysprosesseja sekä väkivaltaa kokeneiden lasten tukea ja hoitoa. Hanke toteutetaan laajana THL:n koordinoimana yhteistyönä Yhteistoiminta-alueiden kanssa. Yhteistyötä tehdään myös mm. poliisi- ja syyttäjäorganisaation kanssa, yliopistojen ja korkeakoulujen, järjestöjen sekä tulevien OT-keskusten kanssa. Etelä-Pohjanmaa kuuluu Tays:n lastenoikeuspsykiatrisen yksikön Barnahus-hankkeen piiriin.

 

Monialaisen arvioinnin koordinaattori Noora Aarnio
050-4497874, noora.aarnio@hyvaep.fi

Matalan kynnyksen puhelinkonsultaatiot lapsiin kohdistuvissa väkivalta-asioissa joka perjantai klo 8-9 lapsiperheisen sosiaalityön, lastensuojelun sekä lasten- ja nuorisopsykiatrian ammattilaisille. Voit myös jättää tekstiviestin muuna aikana, niin palaan asiaan heti kun voin. Puhelinkonsultaation perusteella pohditaan sopiva jatkotuki.
Perjantaisin on tarjolla myös Monialaisen arvioinnin kokous klo 9-10 (Teams) Taysin asiantuntijoiden ja tarpeen mukaan poliisin sekä syyttäjän kanssa. Lapsiperheiden sosiaalityön ja lastensuojelun sosiaalityöntekijät, poliisi ja syyttäjä tai vammoja hoitavat somaattisen terveyden huollon ammattilaiset voivat toimia aloitteellisina ja pyytää Monialaisen arvioinnin kokouksen järjestämistä. Kokousaika voidaan hyödyntää konsultaatioon ja/tai eri tahojen työskentelyn yhteensovittamiseen.

 

Psykososiaalisen tuen koordinaattori Kirsi Keskinen
050-4742482, kirsi.keskinen@hyvaep.fi

Lasten ja nuorten parissa työskentelevänä ammattilaisena voit konsultoida minua tukien/hoidon ja palveluiden yhteensovittamisesta lapsiin kohdistuvissa väkivaltaepäilyissä tai väkivaltatilanteissa. Voit olla yhteydessä myös, jos tarvitset monialaista tuen koordinaatiota lapseen/nuoreen kohdistuneessa väkivalta-asiassa, hoidon tarpeen arviota tai psykososiaalista tukea väkivaltaa kokeneelle lapselle/nuorelle ja hänen vanhemmalle tai huolta pitävälle aikuiselle.

 

LASTA-koordinaattori Mari Hakkarainen
050-4742810, mari.hakkarainen@hyvaep.fi

LASTA-seula-mallilla varmistetaan viranomaisten välinen tiedon jakaminen ja monialainen yhteistyö tilanteissa, joissa epäillään lapsen joutuneen pahoinpitelyn tai seksuaaliväkivallan kohteeksi. LASTA-koordinaattorina kerään poliisin virka-apupyynnön perusteella tarvittavat taustatiedot terveydenhuollosta ja sosiaalihuollosta. LASTA-seulapalaverissa taustatietojen ja monialaisen yhteisen keskustelun pohjalta päätetään yhteisestä toimintasuunnitelmasta lapsen edun mukaisesti. LASTA-seulapalaverit toteutetaan noin 2-3 viikon välein.
Voit konsultoida minua, mikäli pohdit, miten toimia epäiltäessä lapseen kohdistunutta pahoinpitelyä tai seksuaaliväkivaltaa.

Lisätietoa ja materiaalia: Barnahus ja Barnahus-hanke – THL

Lisätietoja:

Noora Aarnio
noora.aarnio@hyvaep.fi
050 449 7874