Lasten, nuorten ja perheiden palveluiden (LAPE) kehittäminen

Mitä 

Lasten, nuorten ja perheiden palvelut ovat yhtenäiset ja riittävät.

Miten 

Yhtenäistetään lasten, nuorten ja perheiden palveluita muun muassa perhekeskus- ja kohtaamispaikkatoiminnan toimintojen kautta.

Lapsille, nuorille ja perheille palveluja tarjoavien eri hallinnonalojen välillä tiivistetään yhteistyötä, esimerkiksi varhaiskasvatus, perusopetus ja oppilaitokset. Yhteistyötä tiivistetään myös järjestötoimijoiden kanssa.

Miksi 

Yhtenäisten lasten, nuorten ja perheiden palveluiden, perhekeskuspalveluiden sekä matalan kynnyksen palvelujen ja -kohtaamispaikkojen kautta tarjotaan perheille, lapsille ja nuorille nopeaa varhaista tukea sen hetkisessä elämäntilanteessa. Näin toimien vähennetään kustannuksia ja raskaampien palveluiden käyttöä sekä estetään vaativimpien haasteiden syntyminen.

LAPEn työryhmät

Lisätietoja:

Mari Vuorenmäki
050 599 1259
mari.vuorenmaki@hyvaep.fi

Petta Porko
040 776 8121
petta.porko@hyvaep.fi