Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Vuonna 2022 julkaistu Etelä-Pohjanmaan alueellinen hyvinvointikertomus ja -suunnitelma on laadittu laajassa yhteistyössä asiantuntijoiden ja asukkaiden kanssa. Kuntien nimeämien hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen yhdyshenkilöiden ympärille rakentui laaja ja monialainen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen verkosto valmistelemaan hyvinvointikertomustyötä. Alueellinen hyvinvointikertomus ja -suunnitelma on tiedolla johtamisen väline, jossa kuvataan laaja-alaisesti maakunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tilaa. Siinä linjataan myös alueelliset hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen painopisteet, tavoitteet, toimenpiteet ja seurantaindikaattorit vuosille 2022–2025.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työ etenee myös alkuvuodesta 2022 julkaistun elintapaohjauksen käsikirjan myötä. Elintapaohjauksen käsikirja tukee ammattilaisia elintapaohjauksen eri vaiheissa, ohjaa vaikuttavien menetelmien käyttöön, yhdenmukaistaa käytäntöjä ja tarjoaa työkaluja elintapaohjauksen toteutukseen. Käsikirja julkaistiin täysin uudella verkkosivustolla, joka on räätälöity alueen hoito- ja palveluketjuja sekä käsikirjoja varten.

Tutustu lisäksi esitykseen Miten menee Etelä-Pohjanmaa?

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointikertomus ja -suunnitelma

Aluevaltuusto hyväksyi 20.6.2022 Etelä-Pohjanmaan alueellisen hyvinvointikertomuksen 2021 ja hyvinvointisuunnitelman vuosille 2022-2025

EP Hyvinvointikertomus ja -suunnitelma 2021-2025

Täydentävät asiakirjat

Lisätietoja

Juha Vuorijärvi
050 474 2995
juha.vuorijarvi@hyvaep.fi

Mari Vuorenmäki
050 599 1259
mari.vuorenmaki@hyvaep.fi