Ennaltaehkäisevät palvelut

Mitä

Ennaltaehkäisevät palvelut ovat yhtenäisiä, systemaattisia ja kattavia.

Miten

Vahvistetaan matalan kynnyksen palveluja ja ennaltaehkäisevää työtä mukaan lukien elintapaohjaus osana Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskuskokonaisuutta.

Erityisesti huomioita kiinnitetään järjestöjen, yhdistysten ja kansalaisyhteiskunnan toimijoiden kanssa tehtävään yhteistyöhön (esimerkiksi perhekeskukset ja kohtaamispaikat), mielenterveyden edistämiseen ja päihdehaittojen ehkäisyyn sekä suun terveydenhuollon ennaltaehkäisevää toimintaan.

Osallistavien ja toimintakykyä edistävien sosiaalityön menetelmien ja toimintamallien käyttöönottoon liittyvä sosiaalihuollon kehittämisohjelma. Lisätietoja: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, sosiaalihuollon kehittämisohjelma.

Miksi

Ennaltaehkäiseviin toimintoihin panostaminen mahdollistaa varhaisen puuttumisen, palvelujärjestelmän vaikuttavuuden ja kustannustehokkuuden. Tämä näkyy esimerkiksi keventyneinä erikoissairaanhoidon palvelutarpeena sekä sosiaalihuollon varhaiseen tuen ja matalan kynnyksen tai kynnyksettömien palveluiden lisääntymisenä.

Lisätietoja

Anna Nurmela
050 594 0273
anna.nurmela@hyvaep.fi

Tuula Peltoniemi
050 568 8310
tuula.peltoniemi@hyvaep.fi

Toni Ranta
050 433 0901
toni.ranta@hyvaep.fi

Mari Vuorenmäki
050 599 1259
mari.vuorenmaki@hyvaep.fi