Oma Titania

Titania sähköistä asiointia käyttävien yksiköiden henkilökunta voi Oma Titanian kautta tarkastella omia Titania työvuorotaulukoitaan. Oma Titaniassa näkyvät sähköiseen asiointiin julkaistut suunnitelma- ja toteumalistat. Oma Titanian kautta ei voi tehdä omia muutoksia. Ongelmatilanteissa ota yhteyttä Titania-tukeen.